A A
RSS


InfoCons: Scandalul Libor: Comisia propune măsuri la nivelul UE pentru a combate manipularea ratelor dobânzilor interbancare

Wed, Jul 25, 2012

Comunicate

Recentul scandal al manipulării Libor a suscitat îngrijorări serioase în legătură cu declarațiile false emise de bănci referitoare la ratele estimate ale dobânzilor interbancare. Orice manipulare sau tentativă de manipulare a unor astfel de indicatori esențiali poate avea repercusiuni grave asupra integrității pieței și poate duce la pierderi semnificative pentru consumatori și investitori sau la denaturarea economiei reale.

Astăzi, Comisia Europeană a acționat în vederea contracarării acestui tip de manipulare a pieței, adoptând modificări ale propunerilor inițiale de regulament și de directivă privind utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile penale, care au fost prezentate la 20 octombrie 2011 (a se vedea IP/11/1217 și IP/11/1218). Modificările adoptate astăzi prevăd interzicerea clară a manipulării indicatorilor, inclusiv a indicilor LIBOR și EURIBOR, și calificarea acestui tip de manipulare drept infracțiune.

Vicepreședinta Comisiei, doamna Viviane Reding, comisar al UE pentru justiție, a declarat: „Scandalurile recente legate de manipulările grave ale ratelor dobânzilor de către bănci au determinat o scădere drastică a încrederii publicului. Sunt necesare măsuri la nivelul UE pentru a pune capăt activității infracționale din sectorul bancar, iar dreptul penal poate avea un puternic efect disuasiv în acest sens. De aceea propunem astăzi norme la nivelul UE pentru a combate acest tip de abuz de piață și pentru a elimina eventualele lacune de reglementare. Un acord rapid cu privire la aceste propuneri va contribui la restabilirea încrederii indispensabile a publicului și a investitorilor în acest sector vital al economiei.”

Comisarul pentru piața internă și servicii, domnul Michel Barnier, a declarat: „Anchetele internaționale în curs cu privire la manipularea indicelui LIBOR au scos la iveală încă un exemplu de comportament scandalos al băncilor. Doream să mă asigur că propunerile noastre legislative privind abuzul de piață interzic categoric asemenea acte reprobabile. De aceea am discutat acest aspect cu Parlamentul European și am luat măsuri rapide pentru modificarea propunerilor, astfel încât manipularea indicatorilor să fie considerată în mod clar ilegală și să facă obiectul unor sancțiuni penale în toate țările.”
Context

Un indicator este orice indice comercial sau cifră publicată care se calculează prin aplicarea unei formule la valoarea unuia sau mai multor active-suport sau prețuri de referință, inclusiv estimări ale prețurilor, ale ratelor dobânzilor sau ale altor valori, sau la date de anchete la care se face trimitere atunci când se stabilește suma de plată în cadrul unui instrument financiar. Activele-suport sau prețurile de referință utilizate la stabilirea indicatorilor pot include rate ale dobânzilor sau materii prime precum petrolul, cu condiția ca acestea să determine suma de plată în cadrul unui instrument financiar, cum ar fi un instrument financiar derivat. Comisia a adoptat astăzi două propuneri modificate. Prima este o propunere modificată care aduce următoarele modificări propunerii de regulament privind utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței, adoptată de Comisie la 20 octombrie 2011:

·         modificarea domeniului de aplicare al regulamentului propus pentru a include indicatorii;

·         modificarea definițiilor pentru a include o definiție a indicatorilor, bazată pe o versiune extinsă a definiției utilizate în propunerea de regulament privind piețele instrumentelor financiare (MiFIR); printre altele, sunt incluși indicatorii privind ratele dobânzilor și materiile prime;

·         modificarea definiției infracțiunii de manipulare a pieței (articolul 8) pentru a include manipularea și tentativele de manipulare a indicatorilor; și

·         modificarea considerentelor pentru a justifica integrarea indicatorilor în domeniul de aplicare al regulamentului și în definiția infracțiunii de manipulare a pieței.

În paralel, Comisia a adoptat o propunere modificată care aduce următoarele modificări propunerii de directivă privind sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și pentru manipulările pieței:

·         modificarea definițiilor pentru a include o definiție a indicatorilor;

·         modificarea definiției infracțiunii de manipulare a pieței pentru a include și manipularea indicatorilor; și

·         modificarea definiției infracțiunii de „instigare, complicitate și tentativă” pentru a include aceste comportamente în cazul manipulării indicatorilor.

Comisia nu își propune deocamdată să stabilească tipurile și nivelurile minime ale sancțiunilor penale, însă dorește să solicite fiecărui stat membru să prevadă în legislația sa națională sancțiuni penale pentru manipularea indicatorilor. În propunerea sa inițială de directivă, Comisia și-a propus să realizeze, în termen de patru ani de la intrarea în vigoare a directivei, o reexaminare în special a oportunității introducerii de norme comune minime privind tipurile de sancțiuni penale și nivelurile acestora.

 

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România – A.N.P.C.P.P.S. România – o9atitudine ! – InfoCons, unica organizaţie din România cu drepturi depline în Consumers International,  membră fondatoare a Federaţiei Asociaţiilor de Consumatori.

 

 

Sursa: Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 25 iulie 2012