In data de 02 august 2012, reprezentantii A.N.P.C.P.P.S. Romania au participat la sedinta Comisiei de dialog social din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Regionale.

 

In cadrul acestei sedintei s-au dezbatut urmatoarele proiecte de acte normative iniţiate şi avizate în luna iulie 2012:

1. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1559/2004 privindprocedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă şi a utilizării lor pe teritoriulRomâniei.

2. Proiectul de Ordin pentru completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,ministrului sănătăţii şi ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 116/153/358/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor.

3. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind procedura de eliberare, verificare şi control a certificatului de producător.

4.Proiectul de Ordin pentru privind stabilirea nivelului taxei pentru acordarea drepturilor de plantare din rezervelejudeţene şi din rezerva naţională.

5.Proiectul de Ordin pentruaprobarea Normelor privind gestionarea, procedura şi condiţiile de acordare a drepturilor deplantare nouă, replantare sau plantare pe o rezervă a viţei-de-vie pentru struguri de vin, precum şi modelul de cerere aplantării/replantării viţei-de-vie şi de înscriere în Registrul Plantaţiilor Viticole.

6. Proiectul de Ordin pentru privind stabilirea cuantumului taxei pentru autorizarea anuală a plantaţiilor viticole destinate obţinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu indicaţie geografică, a cuantumului taxei pentru atestarea dreptului de utilizare a indicaţiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu indicaţie geografică şi aprobarea introducerii însemnului de certificare a calităţii vinurilor cu indicaţie geografică îmbuteliate.

A.N.P.C.P.P.S. Romania – InfoCons este membra in cadrul Comisiei de dialog social, incepand cu anul 2012.

 

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania -A.N.P.C.P.P.S.Romania – o9atitudine ! – InfoCons, unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.

By o9admin