A.N.P.C.P.P.S. România – InfoCons, Asociaţie de consumatori, unica organizaţie din România, membră cu drepturidepline în Consumers International, pune la  dispoziţia consumatorilor din România, cele mai recente informaţii existente la nivel european, prin intermediul comunicatelor de presă date de către Comisia Europeană.

Registrul comun de transparență al Comisiei și al Parlamentului European (destinat organizațiilor și lucrătorilorindependenți implicați în activități de promovare, de reprezentare a intereselor, de lobby etc.) şi-a sărbătorit primaaniversare în data de 23 iunie.

Registrul online oferă cetățenilor informații detaliate privind organizațiile și lucrătorii independenți care încearcă săcontribuie la elaborarea politicilor europene și să influențeze acest proces și este un exemplu inovator de cooperareîntre instituțiile UE.

Aniversarea coincide cu adoptarea de către Consiliul de Miniștri a deciziei de a fi reprezentat, de asemenea, în cadrulregistrului, prin trimiterea unui observator la secretariatul comun care se ocupă de gestionarea zilnică a acestuia.

Vicepreședintele Maroš Šefčovič a declarat:„Primul an de funcționare a noului registru de transparență a fost foartepromițător.Cifrele vorbesc de la sine: în registru s-au înscris peste 5 150 de organizații care în prezent au obligații întemeiul aceluiași cod de conduită în interacțiunile lor cu instituțiile noastre, iar numărul înregistrărilor continuă săcrească.”

„Decizia Consiliului de a participa la registru în calitate de observator transmite, de asemenea, publicului larg mesajul că toate cele trei instituții majore ale UE conlucrează în acest domeniu important. fi foarte încântat ca, în cel mai scurt timp posibil, Consiliul să participe pe deplin la registrul de transparență.”

Pentru a pune bazele unui proces de revizuire care va avea loc anul viitor și pentru a contribui la elaborarea primului raport anual privind funcționarea registrului a fost inițiată o consultare publică online a părților interesate, care va dura până la data de 31 august 2012.

Aniversarea marchează, de asemenea, închiderea oficială a vechiului registru al reprezentanților de interese, instituit de Comisie în 2008.Organizațiile din vechiul registru au fost transferate treptat în cel nou, în cursul perioadei de tranziție de 12 luni, în timp ce toate noile înscrieri s-au efectuat exclusiv în registrul comun de transparență.

Context

Link către consultarea publică privind registrul de transparență:

http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/consultation/transparency_register_ro.htm

Link către registrul de transparență:http://europa.eu/transparency-register/index_ro.htm

 

Persoane de contact :

Antonio Gravili (+32 2 295 43 17)

Marilyn Carruthers (+32 2 299 94 51)

Sursa: Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 22 iunie 2012

By o9admin