A A
RSS


InfoCons: Industria securității: Comisia propune un program de stimulare a dezvoltării

Mon, Jul 30, 2012

Comunicate

Asigurarea securității constituie una dintre preocupările centrale ale oricărei societăți.Dezastrele naturale recente și atacurile teroriste au evidențiat necesitatea de a fi mai bine pregătiți pentru situații de criză.Prin urmare, Comisia Europeană a propus un program de acțiune pentru a stimula industria europeană a securității.Programul ar trebui să permită ca unul dintre sectoarele cu cel mai mare potențial de creștere și de ocupare a forței de muncă din UE să rămână în Europa și să continue să realizeze produse de securitate de înaltă calitate.

 

Vicepreședintele Comisiei Europene, Antonio Tajani, responsabil pentru întreprinderi și antreprenoriat, a declarat:„Actuala fragmentare a pieței slăbește competitivitatea industriei europene a securității.Lipsa unei „mărci UE” este o problemă deosebit de importantă întrucât în viitor piețele‑cheie pentru tehnologiile securității nu se vor afla în Europa, ci în țările emergente.Astăzi am căzut de acord asupra unui proiect privind crearea unei adevărate piețe interne a tehnologiilor din domeniul securității.Acest lucru este esențial pentru consolidarea poziției industriei europene a securității, astfel încât ea să poată contribui la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă.”

Pentru a crea o adevărată piață internă a industriei securității, Comisia propune, printre altele, următoarele măsuri:

·         armonizarea standardelor și a procedurilor de certificare pentru tehnologiile din domeniul securității

·         o mai bună valorificare a sinergiei dintre cercetarea din domeniul securității (civile) și cercetarea din domeniul apărării

·         noi mecanisme de finanțare, precum achizițiile înainte de comercializare, pentru a testa și a valida rezultatele proiectelor europene de cercetare în domeniul securității

·         introducerea unor verificări ale impactului societal al noilor tehnologii din domeniul securității, care să se realizeze în stadiul de cercetare.

 

Piața internă trebuie să stimuleze industria securității din UE

Piața securității din UE are o valoare de piață estimată între 26 și 36,5 miliarde EUR, cu aproximativ 180 000 de angajați.Ea poate fi împărțită în următoarele sectoare principale:securitatea aviației, securitatea maritimă, securitatea frontierelor, protecția infrastructurii critice, serviciile de informații antiteroriste (inclusiv securitatea cibernetică și comunicațiile), protecția securității fizice,gestionarea crizelor și îmbrăcămintea de protecție.

Întreprinderile europene continuă să se afle printre liderii mondiali în majoritatea segmentelor de piață ale industriei securității.Condițiile favorabile de pe piața internă sunt esențiale pentru ca acestea să-și mențină și să-și extindă avantajul tehnologic, un factor la fel de important fiind consolidarea poziției industriei europene a securității pe piețele internaționale emergente.Ar trebui să se pună un accent deosebit pe sprijinirea eforturilor IMM-urilor de a intra pe piețe internaționale din țări terțe.

Mai precis, Comisia propune următoarele măsuri pentru crearea unei adevărate piețe interne în industria securității:

·         Prioritatea va fi de a depăși problema fragmentării pieței securității din UE, prin armonizarea standardelor și a procedurilor de certificare pentru tehnologiile din domeniul securității.Organizațiile europene de standardizare vor fi invitate să stabilească foi de parcurs concrete și detaliate pentru standardizarea următoarei generații de tehnologii.În acest context, pentru a obține recunoașterea reciprocă a sistemelor de certificare, Comisia intenționează să prezinte două propuneri legislative, în scopul de a stabili un sistem de certificare armonizat la nivelul UE pentru echipamentele de control (detectare) din aeroporturi, precum și un sistem de certificare armonizat la nivelul UE pentru sistemele de alarmă.

·         Este necesar să se pună accentul pe o mai bună exploatare a sinergiei dintre cercetarea din domeniul securității (civile) și cercetarea din domeniul apărării.Comisia intenționează să stabilească, în strânsă cooperare cu Agenția Europeană de Apărare, mandate pentru organizațiile europene de standardizare în vederea elaborării unor „standarde hibride”.

·         Pentru a reduce distanța dintre cercetare și piață, în special în domeniul achizițiilor europene și internaționale, Comisia va utiliza noi regimuri de finanțare prevăzute de Orizont 2020, precum achizițiile înainte de comercializare, pentru a testa și a valida rezultatele proiectelor europene de cercetare în domeniul securității.Această abordare ar trebui să reunească industria, autoritățile publice și utilizatorii finali încă de la începutul proiectelor de cercetare.Securitatea frontierelor și securitatea aerianăsunt cele mai promițătoare domenii.

·         Comisia va încuraja statele membre să lanseze inițiative similare la nivel național, în conformitate cu legislația relevantă a UE în materie de achiziții publice.

·         Comisia va introduce verificări ale impactului societal al noilor tehnologii din domeniul securității, care să se realizeze în stadiul de cercetare.În plus, Comisia va mandata organizațiile europene de standardizare să elaboreze un standard privind integrarea aspectelor legate de confidențialitate, de la proiectare până la etapele de producție.

·         Un studiu important va analiza implicațiile juridice și economice ale limitării răspunderii părților terțe.

Un grup de experți instituit de Comisie se va întruni cel puțin o dată pe an pentru a monitoriza punerea în aplicare a măsurilor de politică propuse și a reuni toate părțile interesate din domeniul securității.

Context

Piața mondială a securității a crescut în ultimul deceniu de aproape zece ori, de la circa 10 miliarde EUR la aproximativ 100 de miliarde EUR în 2011, cu o cifră de afaceri anuală de circa 30 de miliarde EUR în UE.Cu toate acestea, evoluțiile recente ale pieței arată că în următorii ani cotele societăților europene pe piața mondială s-ar putea reduce semnificativ dacă nu se iau măsuri pentru a le stimula competitivitatea.În SUA, datorită avantajelor unui cadru juridic armonizat și unei piețe interne robuste, întreprinderile din domeniul securității continuă să fie lideri de piață și pionieri ai tehnologiei.În schimb, piața internă a UE este extrem de fragmentată, despărțită de frontiere naționale sau chiar regionale.Deoarece securitatea este unul dintre cele mai sensibile domenii politice, ea se numără printre sectoarele în care statele membre ezită să renunțe la prerogativele lor naționale.

 

 

Sursa: Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 30 iulie 2012