A A
RSS


InfoCons: Exploatarea potențialului imens al tehnologiilor generice esențiale pentru crearea de locuri de muncă

Wed, Jun 27, 2012

Comunicate

Comisia Europeană a făcut apel la un efort european pentru stimularea tehnologiilor generice esențiale (TGE-uri). Pentru piața mondială a TGE-urilor, care cuprinde micro- și nanoelectronica, materialele avansate, biotehnologia cu aplicabilitate industrială, fotonica, nanotehnologia și sistemele de producție avansate, se prevede o creștere de la 646 de miliarde EUR până la peste 1 000 de miliarde EUR, între 2008 și 2015; aceasta reprezintă un salt peste 54%, sau peste 8% din PIB-ul UE.

Se așteaptă și o creștere rapidă a numărului de locuri de muncă. Numai în ramurile industriale din domeniul nanotehnologiilor, se așteaptă o creștere a numărului de locuri de muncă în UE de la 160 000 în 2008, până la aproximativ 400 000 în 2015. Comisia Europeană și-a prezentat astăzi strategia de stimulare a fabricării pe scară industrială a produselor bazate de TGE-uri, de exemplu produse inovatoare și aplicații ale viitorului. Strategia urmărește să țină pasul cu principalii concurenți internaționali ai UE, să relanseze creșterea economică în Europa și să creeze locuri de muncă în industrie, abordând în același timp provocările societale arzătoare de astăzi. De fapt, Europa este unul dintre liderii mondiali în materie de cercetare și dezvoltare în domeniul TGE-urilor, cu o cotă mondială a cererilor de brevet de peste 30%. Cu toate acestea, UE nu își folosește poziția dominantă în C&D pentru producția de bunuri și servicii necesare pentru stimularea creșterii economice și a ocupării forței de muncă. Iată de ce, Comisia pledează pentru un efort european de stimulare a TGE-urilor.

Prezentând comunicarea, vicepreședintele Antonio Tajani, responsabil pentru industrie și antreprenoriat, a subliniat:„Majoritatea produselor inovatoare de astăzi, fie că vorbim despre smartphone, sau despre automobilul electric, incorporează simultan mai multe TGE-uri, ca părți individuale sau integrate. Dar TGE-urile pot deveni o adevărată mașinărie de creat locuri de muncă de care avem astăzi atât de mare nevoie. Prin urmare, Europa are nevoie de o strategie de dezvoltare și de introducere în practica industrială a TGE-urilor. Acestea vor determina viitorul nostru economic și vor oferi Uniunii posibilitatea relansării creșterii economice și creării de locuri de muncă, prin menținerea poziției noastre de lider mondial.

Informații suplimentare

MEMO/12/484

TGE-urile asigură numeroase locuri de muncă, printre care multe locuri de muncă de înaltă calitate

Introducerea în practică a TGE-urilor este de mare relevanță, atât pentru competitivitatea industrială, cât și pentru a răspunde la marile probleme societale de astăzi. Rolul transversal și plurivalent al TGE-urilor se reflectă în numărul IMM-urilor care își desfășoară activitatea în domeniu și în numărul de locuri de muncă de înaltă calitate care se creează. De exemplu, în domeniul nanotehnologiilor, estimările privind ocuparea forței de muncă arată că în 2008 existau 160 000 de lucrători la nivel mondial. Aceasta reprezintă o creștere cu 25% față de 2000. Industria micro- și nanoelectronicii și industriile sale TIC aflate în mod natural în aval au creat peste 700 000 de locuri de muncă suplimentare în Europa în ultimii zece ani, ceea ce arată o tendință către locuri de muncă mai orientate către servicii și de înaltă calificare și o redresare rapidă în urma crizei. Biotehnologia cu aplicabilitate industrială a fost recunoscuta ca TGE-motoare pentru bioeconomie. Se estimează că fiecare euro investit în cercetare și inovare în acest domeniu va duce la un profit înzecit. În plus, IMM-urile reprezintă un motor esențial al inovării și ocupării forței de muncă în Europa și se preconizează că vor reprezenta cea mai mare parte din locurile de muncă viitoare în TGE-uri. În sectorul fotonicii, majoritatea celor 5 000 de întreprinderi europene sunt IMM-uri. În Germania, aproximativ 80% din întreprinderile din domeniul nanotehnologiei sunt mici sau mijlocii.

TGE-urile pot readuce în frunte inovarea europeană

TGE-urile reprezintă o sursă esențială de inovare: ele asigură materialul tehnologic indispensabil pentru o gamă largă de produse, inclusiv cele necesare pentru dezvoltarea tehnologiilor energetice cu emisii reduse de carbon, îmbunătățirea eficienței energetice și a utilizării resurselor și noi produse medicale pentru o populație îmbătrânită. TGE-urile definite în 2009[1] au devenit o prioritate pe agenda UE Aceasta se reflectă și prin rolul lor esențial în propunerile Comisiei privind viitorul program Orizont 2020 pentru Cercetare & Inovare și pentru Fondul european de dezvoltare regională. Capacitatea Europei de a dezvolta și de a introduce TGE-urile în practica industrială joacă un rol crucial în contribuția la competitivitate și creștere economică durabile.

Piața internă oferă un teren fertil pentru TGE-uri: prin conectarea a jumătate de miliard de cetățeni europeni, aceasta oferă avantaje comerciale semnificative pentru creatorii și utilizatorii finali de TGE-uri: este, fără îndoială, unul dintre punctele forte ale UE. Proximitatea geografică între actorii din domeniul TGE-urilor este cea care integrează lanțurile de valori europene și, în consecință, oferă un avantaj competitiv. Astăzi, UE reprezintă cea mai mare piață integrată din lume receptivă la inovații, cu industrii de prim rang mondial în domeniile automobilului, produselor chimice, aeronauticii, spațiului, sănătății și energiei – toate, utilizatoare de TGE-uri.

Comisia propune o strategie atotcuprinzătoare pe termen lung, care include toate instrumentele UE și principalele părți interesate relevante:

·         O abordare integrată pentru finanțarea cercetării și inovării în domeniul TGE-urilor, care să acopere întregul lanț de valori pentru a converti cercetarea în produse vandabile și în creștere economică;

·         O abordare strategică față de TGE-uri în finanțarea regională a inovării, în vederea modernizării bazei industriale interregionale în Europa;

·         Asigurarea accesului la finanțare pentru proiecte TGE împreună cu Banca Europeană de Investiții.

·         Asigurarea de sprijin la toate nivelurile pentru politicile privind TGE-urile:Asigurarea coordonării activităților UE cu cele naționale pentru a se obține sinergii și complementarități între aceste activități și pentru a utiliza optim resursele publice;

·         Asigurarea unui cadru echitabil într-o piață competitivă pe plan mondial:Mobilizarea instrumentelor comerciale existente pentru a se asigura o concurență loială și condiții egale de concurență la nivel internațional.

Guvernanță adecvată:Asigurarea de structuri de guvernanță adecvate, pentru a se asigura buna punere în aplicare și exploatarea maximă a sinergiilor;

Comunicarea Comisiei COM(2009) 512/3: „Pregătiri pentru viitorul nostru:dezvoltarea unei strategii comune pentru tehnologiile generice esențiale în UE”

 

Persoane de contact:

Carlo Corazza  (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi  (+32 2 299 04 03)

Sursa: Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 26 iunie 2012