A A
RSS


InfoCons: Cunoaștere, responsabilitate, angajament: UE își definește politica pentru regiunea arctică

Tue, Jul 3, 2012

Comunicate

Comisia Europeană și Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate au prezentat astăzi modul în care UE se angajează în mod constructiv în regiunea arctică.Această regiune reprezintă o componentă vitală a mediului planetei.

Schimbările climatice în Arctica avansează în mod dramatic, schimbările fiind vizibile de la an la an. Acest lucru are un impact semnificativ asupra ecosistemului Arcticii și asupra mijloacelor de subzistență ale locuitorilor acesteia. Totodată, topirea rapidă a calotei glaciare, precum și progresul tehnologic deschid noi oportunități economice în regiune, cum ar fi transporturile maritime, mineritul, producția de energie și pescuitul. Aceste activități sunt benefice pentru economia globală, însă, în același timp, este nevoie de o abordare prudentă și sustenabilă: dacă nu sunt respectate standardele de mediu cele mai ridicate, există riscul unor repercusiuni suplimentare pentru fragila regiune arctică.

Rezumată în trei cuvinte, „cunoaștere, responsabilitate, angajament”, strategia adoptată astăzi conține un ansamblu de acțiuni concrete care contribuie la activitatea de cercetare și la dezvoltarea durabilă în regiune, precum și la promovarea unor tehnologii respectuoase față de mediu, care să poată fi utilizate pentru transporturi maritime și activități de exploatare minieră cu caracter durabil. Strategia pune în evidență și activitățile UE în regiunea arctică începând din 2008. De exemplu, în ultimul deceniu, UE a contribuit cu 20 de milioane EUR pe an la cercetarea privind regiunea arctică și, din 2007 până în prezent, a investit peste 1,14 miliarde EUR în dezvoltarea durabilă a regiunii.

Doamna Catherine Ashton, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate și vicepreședinte al Comisiei, a declarat:„Prin acțiunile prezentate astăzi dorim să arătăm lumii că UE își abordează cu seriozitate angajamentele față de regiunea arctică. Acțiunile noastre în scopul combaterii schimbărilor climatice devin și mai urgente în contextul evoluțiilor din Arctica, evoluții care prezintă o importanță tot mai mare pentru Uniunea Europeană din punct de vedere strategic, economic și al mediului. UE dorește să aibă o contribuție pozitivă la cooperarea dintre statele din regiunea arctică și să ia în considerare nevoile comunităților indigene și locale care locuiesc în regiunile arctice.”

Comisarul pentru afaceri maritime și pescuit, doamna Maria Damanaki, a arătat: „Regiunea arctică trece în mod rapid prin schimbări semnificative, care permit desfășurarea de noi activități economice în această regiune fragilă a lumii. O serie de perspective și de provocări ecologice trebuie să beneficieze de o atenție globală, iar Uniunea Europeană poate oferi un ajutor substanțial în ceea ce privește cercetarea, finanțarea, combaterea încălzirii globale și dezvoltarea de tehnologii mai ecologice. Acesta este obiectivul politicii maritime integrate a UE – de a contribui la găsirea de soluții comune pentru gestionarea durabilă a mărilor.”

Atât Înaltul Reprezentant, doamna Ashton, cât și doamna comisar Damanaki au vizitat regiunea arctică în această primăvară. Doamna Ashton a vizitat Finlanda, Suedia și Norvegia, inclusiv Svalbard, iar doamna Damanaki a vizitat Groenlanda.

Comunicarea cuprinde o serie de măsuri în sprijinul unei gestionări eficace a regiunii arctice. Măsurile includ:

· sprijin pentru cercetarea privind regiunea arctică, în temeiul programului Comisiei Europene pentru cercetare și inovare, „Orizont 2020”, în valoare de 80 de miliarde EUR (a se vedea IP/11/1475);

· contribuția la capacitatea de căutare și salvare în Arctica prin lansarea generației următoare de sateliți de observare (a se vedea IP/11/1477);

· intensificarea acțiunilor în scopul combaterii schimbărilor climatice;

· utilizarea posibilităților de finanțare ale UE pentru a maximiza dezvoltarea durabilă în regiunea arctică în beneficiul comunităților locale și indigene;

· promovarea și dezvoltarea unor tehnologii ecologice, care să poată fi folosite de industriile extractive în Arctica;

· consolidarea dialogului bilateral privind chestiunile legate de Arctica cu Canada, Islanda, Norvegia, Federația Rusă și Statele Unite, inclusiv prin solicitarea statutului de observator permanent în Consiliul Arctic;

· intensificarea eforturilor în direcția menținerii unui dialog periodic cu reprezentanții organizațiilor popoarelor indigene cu privire la politicile și programele UE.

În total, comunicarea cuprinde 28 de acțiuni.

Elemente principale ale Comunicării:

· Combaterea schimbărilor climatice:UE este pe cale să își îndeplinească obiectivele de la Kyoto, a încorporat în legislație angajamentul său de reducere cu 20 % a gazelor cu efect de seră și rămâne angajată în ceea ce privește realizarea obiectivului pe termen lung de reducere a emisiilor sale cu 80-95 % până în 2050.

· Dezvoltare durabilă:în perioada financiară 2007-2013, UE acordă o finanțare de peste 1,14 miliarde EUR pentru dezvoltarea potențialului economic, social și de mediu al regiunilor arctice ale UE și ale zonelor învecinate.

· Cercetare:în ultimii zece ani, UE a avut o contribuție majoră la cercetarea privind zona arctică, punând la dispoziție fonduri de aproximativ 200 de milioane EUR din bugetul UE pentru activități internaționale de cercetare în Arctica.

Parlamentul European și statele membre ale UE sunt în prezent invitate să își transmită punctele de vedere cu privire la acțiunile propuse.Totodată, comunicarea lansează un proces de consultare și dialog cu țările arctice, cu popoarele indigene și cu alte părți interesate pentru a consolida în continuare politica UE privind regiunea arctică.

Context

Perioada 2005-2010 a fost perioada cea mai caldă înregistrată vreodată în Arctica și se estimează că regiunea va cunoaște veri fără gheață în următorii 30-40 de ani.Aceste schimbări rapide ar putea deschide accesul la resurse naturale importante cum ar fi petrolul și gazele și, totodată, ar putea oferi căi navigabile care ar reduce durata și costurile pentru marile rute comerciale dintre Europa și Asia.Consiliul Arctic este principalul forum internațional care are sarcina de a asigura dezvoltarea durabilă și protecția mediului în Arctica.Membrii Consiliului Arctic sunt statele arctice (Canada, Danemarca, reprezentând atât Groenlanda, cât și Insulele Feroe, Finlanda, Islanda, Norvegia, Federația Rusă, Suedia și SUA). Organizațiile popoarelor indigene sunt participanți permanenți la Consiliul Arctic. În decembrie 2008, Comisia Europeană a depus, în numele UE, cererea de dobândire a statutului de observator. Această cerere a fost reconfirmată în 2011. O decizie în această privință este așteptată la reuniunea ministerială a Consiliului Arctic care urmează să se desfășoare la Kiruna în luna mai 2013.

Pentru informații suplimentare:

MEMO 12/517: Politica UE privind regiunea arctică: întrebări și răspunsuri

http://eeas.europa.eu/arctic_region/index_en.htm

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/arctic_ocean/index_en.htm

Persoane de contact:

Michael Mann  (+32 2 299 97 80)

Maja Kocijancic  (+32 2 298 65 70)

Eamonn Prendergast  (+32 2 299 88 51)

Oliver Drewes  (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen  (+32 2 296 05 67)

Sursa: Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 3 iulie 2012