Conform unui nou sondaj Eurobarometru, utilizatorii internetului sunt foarte preocupați de securitatea informatică:89%evită să dezvăluie online informații cu caracter personal,
iar 74% sunt de acord că riscul de a deveni o victimă acriminalității informatice a crescut în ultimul an.

În Uniunea Europeană, 12% din utilizatorii internetului s-au confruntat deja cu frauda online, iar 8% au fost victime alefurtului de identitate.Cu toate acestea, 53% din utilizatorii internetului nu și-au schimbat parolele online în cursul anuluitrecut.

„În timp ce tot mai mulți oameni valorifică avantajele internetului și beneficiază de pe urma economiei digitale, nueste de mirare că securitatea informațiilor cu caracter personal și a plăților efectuate online constituie principalelenoastre preocupări.Este și mai surprinzător faptul că
numai jumătate dintre europeni iau efectiv măsuri pentru a seproteja împotriva criminalității informatice” a declarat Cecilia Malmström, comisarul european pentru afaceri interne.

Sondajul, la care au participat aproape 27 000 de persoane din toate statele membre ale UE, indică o legăturăputernică între informarea cu privire la riscurile criminalității informatice și încrederea în mediul online.Majoritatea
celor care declară că au încredere să efectueze tranzacții bancare sau cumpărături online afirmă, de asemenea, că sunt bineinformați în legătură cu criminalitatea informatică.

„Nu trebuie să permitem ca utilizarea internetului să fie afectată de infractorii informatici.Cu cât suntem mai bineinformați cu privire la riscuri și la modalitățile de protejare, cu atât putem să valorificăm mai bine contextul digital”, adeclarat Cecilia Malmström.

Printre principalele constatări ale sondajului menționăm, de asemenea:

· 53% din utilizatorii internetului declară că achiziționează bunuri sau servicii online, 52% declară că folosesc site-urile de socializare, 48% declară că efectuează tranzacții bancare online, în timp ce 20% declară că vândbunuri sau servicii;

· 29% din utilizatorii internetului nu sunt încrezători în capacitatea lor de a utiliza internetul pentru lucruriprecum tranzacțiile bancare online sau achizițiile online;

· 59% nu consideră că sunt bine informați cu privire la riscurile legate de criminalitatea informatică;

· 40% și-au exprimat îngrijorarea că datele lor cu caracter personal ar putea fi preluate sau utilizate în modabuziv, iar 38% și-au exprimat preocuparea cu privire la securitatea
plăților online.

În luna martie a acestui an, Comisia a propus crearea, în 2013, a unui Centru european de combatere a criminalitățiiinformatice – sau EC3 – pentru a proteja cetățenii europeni și întreprinderile împotriva amenințărilor informatice.
Centruleuropean de combatere a criminalității informatice (IP/12/317 și MEMO/12/221) se va concentra pe activitățile ilegale online desfășurate de către grupările de criminalitate organizată, în special atacurile care vizează serviciile bancareelectronice și
alte activități financiare online.De asemenea, centrul dorește să identifice modalități pentru o mai bunăprotejare a profilurilor create în rețelele de socializare împotriva
infiltrărilor de către infractorii online, precum și săfurnizeze informații și analize autorităților naționale de asigurare a punerii în aplicare a legii.Astfel, va putea oferiasistență
în lupta împotriva furtului de identitate online, abuzului și exploatării sexuale a copiilor și atacurilor informatice care afectează infrastructura și sistemele informatice esențiale
din Europa.

EC3 urmează să își înceapă activitatea în ianuarie anul următor.Demersurile de instituire a centrului sunt în curs dederulare la sediul Europol din Haga, inclusiv construirea unui laborator privind criminalitatea informatică, crearea aaproximativ 30 de posturi cu normă întreagă și coordonarea cu statele membre care vor pune experți la dispozițiacentrului.De asemenea, în ultimele luni, Europol a intensificat,
în mod semnificativ, sprijinul practic pe care îl acordăanchetelor în materie de infracțiuni informatice desfășurate în statele membre.Ca parte a dezvoltării centrului, sestabilesc contacte cu unitățile naționale din domeniul luptei împotriva criminalității informatice cu responsabilități deasigurare a aplicării legii, precum și cu actorii
din sectorul privat care își desfășoară activitatea în domeniul securitățiimediului informatic și al combaterii virușilor.

În septembrie 2010, Comisia Europeană a prezentat o propunere de directivă care abordează noile infracțiuniinformatice, ca de exemplu atacurile informatice la scară largă.Propunerea prevede măsuri concrete,inclusivsancționarea activității de creare și comercializare de malware și modalități de îmbunătățire a cooperării polițienești lanivel european.Obiectivul propunerii este de a întări răspunsul Europei la perturbările cauzate mediului informatic și de a introduce noi circumstanțe agravante și sancțiuni penale mai severe.Astfel, se contribuie la combaterea, în mod maieficient, a creșterii numărului amenințărilor și al atacurilor pe scară largă asupra sistemelor informatice.

Pe lângă aceste măsuri, este momentul ca UE să contureze viziunea privind modalitatea de întărire a securității înmediul informatic, dintr-o perspectivă mai largă.
Având în vedere aceste aspecte, Comisia și Serviciul european pentruacțiune externă (SEAE) pregătesc în prezent o strategie europeană în materie de securitate informatică.
Abordareaglobală a aspectelor legate de securitatea informatică va necesita implicarea nu doar a autorităților publice, ci și asectorului privat, care deține și exploatează cea mai mare parte a infrastructurilor informatice.Strategia va trebui săabordeze o serie de domenii de politică care ar putea fi afectate în mod
negativ de riscurile și amenințările legate desecuritatea informatică.Va include măsuri care vizează, printre altele, protecția infrastructurii și combaterea criminalității informatice, precum și aspecte externe precum
rolul mediului informatic în mișcările democratice și consolidareacapacității în statele terțe.

Sursa: Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 9 iulie 2012

By o9admin