A.N.P.C.P.P.S. România – InfoCons, Asociaţie de consumatori, unica organizaţie din România, membră cu drepturidepline în Consumers International, pune la  dispoziţia consumatorilor din România, cele mai recente informaţii existente la nivel european, prin intermediul comunicatelor de presă date de către Comisia Europeană.

În cadrul așa-numitei proceduri de verificare și închidere a conturilor, Comisia Europeană revendică o sumă totală de 436 de milioane EUR, reprezentând fonduri din cadrul politicii agricole a UE, cheltuită în mod incorect de statelemembre.

Întrucât unele din aceste sume au fost deja recuperate de la statele membre, impactul financiar este ușor mai mic,ridicându-se la 426 de milioane EUR. Banii revin la bugetul UE deoarece nu au fost respectate reglementările UE saupentru că procedurile de control al cheltuielilor agricole au fost necorespunzătoare. Statele membre sunt responsabile cu efectuarea plăților și cu controlul cheltuielilor efectuate în cadrul politicii agricole comune (PAC), iar Comisia areobligația de a se asigura că statele membre au utilizat fondurile în mod corect. Pentru a ține seama de presiunilefinanciare resimțite în unele state membre ca urmare a crizei financiare, Comisia a adoptat un regulament prin careautorizează statele membre care beneficiază de asistență financiară să întârzie, în anumite condiții, cu până la 18 luni rambursarea fondurilor utilizate în mod incorect. Această măsură se adaugă la opțiunile existente de a solicita eșalonarea rambursării de-a lungul unui număr limitat de ani. Primul stat membru care a depus o cerere pentru această facilitate a fost Grecia.

Principalele corecții financiare

În conformitate cu această ultimă decizie, vor fi recuperate fonduri din Danemarca, Germania, Estonia, Grecia, Spania, Franța, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia și Regatul Unit. Cele mai semnificative corecții individuale sunt:

131,3 milioane EUR revendicate de la Spania pentru plantarea de viță-de-vie fără drepturi de (re)plantare;

·         98,9 milioane EUR revendicate de la Italia pentru plantarea de viță-de-vie fără drepturi de (re)plantare;

·         71,5 milioane EUR revendicate de la Grecia pentru deficiențe ale controalelor privind stafidele;

·         62,9 milioane EUR revendicate de la Franța pentru deficiențe ale controalelor privind primele pentru bovine;

·         21,3 milioane EUR revendicate de la Grecia pentru plantarea de viță-de-vie fără drepturi de (re)plantare;

·         13,3 milioane EUR (impact financiar: 13,1 milioane EUR) revendicate de la Polonia pentru un sistem de sancționare deficient și nedefinirea bunelor condiții agricole și de mediu (GAEC – Good Agricultural and Environment Conditions) privind ecocondiționalitatea;

·         11,6 milioane EUR revendicate de la Grecia pentru absența sistemului de control al producției și depozitării zahărului.

Statele membre sunt responsabile cu gestionarea majorității plăților din cadrul PAC, mai ales prin intermediul agențiilor lor de plăți. De asemenea, statele membre sunt responsabile cu controalele, de exemplu cu verificarea cererilor pentru plățile directe depuse de fermieri. Comisia desfășoară peste 100 de audituri în fiecare an, verificând dacă controalele și măsurile în ceea ce privește deficiențele sunt suficiente, și are dreptul să recupereze arieratele dacă auditurile constatăcă măsurile luate de statul membru nu sunt suficiente pentru a garanta că fondurile UE au fost cheltuite în mod adecvat.

Pentru detalii privind modul în care funcționează sistemul de verificare și închidere a conturilor anuale, a se vedea MEMO/12/109 și fișa informativă intitulată „Pentru o gestionare înțeleaptă a bugetului agricol”, disponibilă pe internet la adresa:

http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

În tabelele atașate (anexele I și II) sunt incluse detalii privind corecțiile individuale, per stat membru și per sector.

Persoane de contact:

Roger Waite  (+32 2 296 14 04)

Fanny Dabertrand  (+32 2 299 06 25)

Sursa: Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 22 iunie 2012

By o9admin