alt

Pădurile și terenurile agricole acoperă mai mult de trei sferturi din teritoriul UE și, în mod natural, dețin stocuri mari de carbon, prevenind eliminarea acestuia în atmosferă, fapt care le face importante pentru politica privind schimbările climatice. Creșterea acestui volum de carbon „captiv” cu doar 0,1 puncte procentuale – de exemplu, prin îmbunătățirea gestionării pădurilor sau pajiștilor – ar elimina din atmosferă, anual, emisiile de la 100 de milioane de automobile.

Cu toate acestea, până în prezent, eforturile depuse de agricultorii și de proprietarii de păduri și bunele lor practici care au urmărit reținerea carbonului stocat în păduri și în soluri nu au fost recunoscute sau au fost recunoscute numai parțial. Acest fapt s-a datorat problemelor ivite la colectarea unor date fiabile privind carbonul din păduri și din soluri, precum și lipsei unor norme comune privind modul de contabilizare a emisiilor și a absorbțiilor. În prezent, în urma deciziei Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările climatice cu privire la normele revizuite de contabilizare pentru soluri și păduri, decizie adoptată în decembrie 2011, Uniunea Europeană este hotărâtă să acopere deficitul de norme comune de contabilizare din cadrul politicii sale privind schimbările climatice. Acest lucru va oferi noi posibilități, de pildă, de recompensare a agricultorilor pentru contribuția lor în lupta împotriva schimbărilor climatice, în contextul politicii agricole comune.

Connie Hedegaard, comisarul pentru politici climatice, a declarat: „Ceea ce noi propunem astăzi sunt norme armonizate de contabilizare a emisiilor pentru păduri și agricultură. Acesta este primul pas în vederea includerii acestor sectoare în eforturile UE de reducere a emisiilor. În Durban toate țările au convenit asupra unor norme de contabilizare revizuite pentru aceste sectoare. De aceea, UE prezintă acum această propunere. Propunerea va contribui, de asemenea, la protejarea biodiversității și a resurselor de apă, va sprijini dezvoltarea rurală și va încuraja practicarea unei agriculturi care respectă mediul”.


Etapele următoare

Decizia propusă privind norme armonizate pentru contabilizarea emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor de emisii de către păduri și soluri va fi înaintată Parlamentului European și Consiliului în conformitate cu procedura legislativă ordinară. Propunerea este însoțită și de obligația fiecărui stat membru de a adopta planuri de acțiune privind modul în care vor intensifica absorbțiile de carbon de către păduri și soluri și vor reduce emisiile de gaze cu efect de seră în UE. Propunerea nu include un angajament cu obiective naționale de reducere a emisiilor pentru aceste sectoare. Acesta poate veni mai târziu, de îndată ce normele de contabilizare se vor fi dovedit a fi fiabile.

Pentru mai multe informații:

Negocieri în cadrul ONU privind schimbările climatice:

http://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/durban/index_en.htm

Păduri și schimbări climatice:

http://ec.europa.eu/clima/policies/forests/index_en.htm

A se vedea, de asemenea:

Q & A MEMO/12/176

Contact :

     Isaac Valero Ladron  (+32 2 296 49 71)

     Stephanie Rhomberg  (+32 2 298 72 78)

Bruxelles, 12 martie 2012 

By o9admin