A A
RSS


InfoCons: Comisia ia măsuri pentru a spori siguranța și eficiența decontării instrumentelor financiare în Europa

Thu, Mar 8, 2012

Comunicate

Comisarul pentru piața internă și servicii, Michel Barnier, a declarat:„Îmi exprim angajamentul de a asigura reglementarea și supravegherea corespunzătoare a tuturor piețelor financiare.Decontarea este un proces esențial pentru piețele instrumentelor financiare și pentru finanțarea economiei noastre, de aceea trebuie să ne asigurăm că se realizează în condiții de siguranță și eficiență.Cifrele vorbesc de la sine:în ultimii doi ani, în Uniunea Europeană CSD-urile au decontat tranzacții în valoare de peste un cvadrilion de EUR.Propunerea de astăzi va introduce, în acord cu partenerii noștri internaționali, standarde comune la nivelul Uniunii pentru decontarea instrumentelor financiare și pentru CSD-uri, în vederea garantării unei veritabile piețe unice pentru serviciile oferite de CSD-urile naționale.

Propunerea conține următoarele elemente principale:

–       Perioada de decontare va fi armonizată și stabilită la maximum două zile după ziua încheierii tranzacției pentru instrumentele financiare tranzacționate la bursele de valori sau pe alte piețe reglementate.(În prezent, în Europa sunt necesare două – trei zile pentru majoritatea tranzacțiilor cu instrumente financiare).

–       Participanții de pe piață care nu reușesc să livreze instrumentele financiare la data convenită pentru decontare vor fi sancționați și obligați să cumpere instrumentele financiare respective de pe piață și să le livreze contrapărților lor.

–       Emitenții și investitorii vor fi obligați să țină un registru electronic, practic pentru toate instrumentele financiare, și să le înregistreze la CSD-uri dacă sunt tranzacționate la bursă sau pe alte piețe reglementate.

–       CSD-urile vor fi obligate să respecte cerințe stricte de ordin organizațional, prudențial și de conduită în afaceri, care să le garanteze viabilitatea și să le protejeze utilizatorii.De asemenea, CSD-urile vor trebui să fie autorizate și supravegheate de autoritățile lor naționale competente.

–       CSD-urile autorizate vor primi un „pașaport” cu ajutorul căruia să își ofere serviciile în alte state membre.

–       Utilizatorii vor putea alege dintre toate cele 30 de CSD-uri din Europa.

 

 

–       CSD-urile din UE vor avea acces la orice alte CSD-uri sau alte infrastructuri ale pieței, cum ar fi locurile de tranzacționare sau contrapărțile centrale (Central Counterparties – CCP), indiferent de țara în care sunt stabilite.

Propunerea urmează să fie prezentată Parlamentului European și Consiliului (statelor membre) pentru negociere și adoptare.

Context

Decontarea este un proces important, care asigură schimbul de instrumente financiare contra numerar în urma unei tranzacții cu instrumente financiare (de exemplu, o achiziție sau o vânzare de instrumente financiare).CSD-urile sunt instituții de importanță sistemică pentru piețele financiare, deoarece gestionează infrastructura (așa-numitele sisteme de decontare a instrumentelor financiare) care permite, practic, decontarea tuturor tranzacțiilor cu instrumente financiare.De asemenea, CSD-urile urmăresc câte instrumente financiare au fost emise, de către cine, precum și fiecare schimbare apărută cu privire la deținătorii acestora.În fine, CSD-urile joacă un rol crucial pentru finanțarea economiei, întrucât aproape toate garanțiile depuse de bănci pentru a atrage fonduri trec prin sistemele de decontare a instrumentelor financiare, gestionate de CSD-uri.

Cu toate acestea, CSD-urile sunt încă reglementate exclusiv la nivel național, iar decontările transfrontaliere sunt mai puțin sigure (ponderea cazurilor de neexecutare a decontării tranzacțiilor transfrontaliere poate atinge până la 10 % pe anumite piețe) și mai puțin eficiente decât decontările pe plan național:costurile sunt de până la patru ori mai mari.

Regulamentul propus va completa cadrul european de reglementare a piețelor instrumentelor financiare.Tranzacțiile cu instrumente financiare cuprind trei etape principale:

Tranzacționarea – este reglementată de MiFID

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm

Compensarea – va fi reglementată de EMIR

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/derivatives/index_en.htm

Decontarea – face obiectul prezentei propuneri

http://ec.europa.eu/internal_market/financial-markets/central_securities_depositories_en.htm

A se vedea și:MEMO/12/163

Contact:

     Chantal Hughes  (+32 2 296 44 50)

     Carmel Dunne  (+32 2 299 88 94)

     Audrey Augier  (+32 2 297 16 07)

Sursa: Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 7 martie 2012