Comisia Europeană a prezentat astăzi măsurile concrete pe care statele membre trebuie să le ia în vederea realizării spațiului european de cercetare (SEC), o piață unică pentru cercetare și inovare în Europa.

Obiectivul este de a le permite cercetătorilor, institutelor de cercetare și întreprinderilor să se deplaseze, să concureze și să coopereze mai bine în afara granițelor.Această inițiativă va consolida bazele de cercetare ale statelor membre, va spori competitivitatea acestora și le va permite să colaboreze într-un mod mai eficace pentru a aborda provocările majore ale societății, cum ar fi schimbările climatice, securitatea energetică și alimentară și sănătatea publică.De asemenea, pentru a contribui la realizarea spațiului european de cercetare, Comisia a semnat astăzi o declarație comună și o serie de memorandumuri de înțelegere (MoU) cu organizațiile care reprezintă principalele organizații de cercetare și organismele de finanțare a cercetării.Propunerile reprezintă un răspuns la termenul stabilit de liderii UE ca spațiul european de cercetare să devină realitate până în 2014.

Comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat:„Nu putem continua să tolerăm o situație în care fondurile destinate cercetării nu sunt întotdeauna alocate în mod concurențial, în care posturile nu sunt întotdeauna acordate pe merit, în care cercetătorii rareori pot beneficia de granturi sau de acces la programe de cercetare în străinătate, și în care părți importante ale Europei nu sunt nici măcar luate în considerare.Vorbiți cu orice lider în afaceri și vă va spune că deciziile de investiții pe care le ia sunt influențate foarte mult de calitatea bazei de cercetare.În situația economică actuală, niciun stat membru și nicio regiune nu își pot permite să-și neglijeze propria bază de cunoștințe.”

La întrebarea care sunt factorii care împiedică mobilitatea internațională, aproape 80 % din comunitatea cercetătorilor a indicat lipsa unor practici de recrutare deschise și transparente.Statele membre sunt, deci, invitate să înlăture obstacolele din calea carierelor transfrontaliere în domeniul cercetării în Europa, să accelereze aplicarea punctelor înscrise pe agendele de cercetare comune, să îmbunătățească finanțarea acordată pe criterii concurențiale instituțiilor și proiectelor și să investească în mod eficient în instalații de nivel mondial.

Organizațiile de cercetare interesate sunt îndemnate să definească și să pună în aplicare principii privind accesibilitatea și transferabilitatea granturilor naționale, să publice posturile vacante pe un portal de internet comun, să asigure ocuparea posturilor din domeniul cercetării prin proceduri de recrutare transparente, deschise și bazate pe merit și să intensifice legăturile dintre industrie și mediul academic.

În completarea propunerilor de astăzi privind spațiul european de cercetare, Comisia prezintă și o inițiativă care vizează promovarea accesului la informații științifice și a păstrării acestor informații.Inițiativa are ca scop promovarea accesului liber la publicațiile științifice elaborate în urma proiectelor finanțate de UE, precum și în urma proiectelor de cercetare finanțate la nivel național (a se vedea IP/12/790 și MEMO/12/565).

Context

Liderii UE au subliniat în repetate rânduri importanța punerii în practică a spațiului de cercetare european și au stabilit ca termen limită anul 2014, prin concluziile Consiliului European din martie 2011 și ale Consiliului European din februarie 2012.Rolul spațiului de cercetare european în eforturile Europei pentru competitivitate a fost evidențiat și în Pactul pentru creștere și locuri de muncă convenit în cadrul Consiliului European din 28-29 iunie.

Propunerile Comisiei pentru realizarea spațiului de cercetare european se axează pe cinci domenii prioritare în care trebuie făcute progrese:

·         creșterea eficacității sistemelor naționale de cercetare

·         îmbunătățirea cooperării și a concurenței transnaționale, inclusiv crearea și funcționarea infrastructurilor cheie în domeniul cercetării

·         o piață a muncii mai deschisă pentru cercetători

·         egalitatea de șanse între femei și bărbați și integrarea chestiunilor legate de gen în organizațiile care realizează și selectează proiecte de cercetare și

·         optimizarea circulației și a transferului de informații științifice, inclusiv prin mijloace digitale și printr-un acces mai rapid și mai amplu la publicații și date științifice.

Pentru fiecare prioritate, comunicarea identifică măsurile concrete care trebuie luate de statele membre, de organizațiile interesate și de Comisia Europeană, cooperând în cadrul unui parteneriat consolidat.

Spațiul european de cercetare este parte integrantă a obiectivului de a transforma Uniunea Europeană într-o veritabilă Uniune a inovării.Creșterea investițiilor în cercetare, a calității și a relevanței științifice sunt esențiale pentru dezvoltarea de noi produse și servicii care încorporează un grad ridicat de cunoștințe, acestea deschizând calea către creșterea economică și ocuparea forței de muncă.

A se vedea MEMO/12/564

Uniunea inovării: http://ec.europa.eu/innovation-union

Contact:
Michael Jennings  (+32 2 296 33 88)

Monika Wcislo  (+32 2 295 56 04)

Sursa: Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 17 iulie 2012

By o9admin