A A
RSS


InfoCons: Cerinte de securitate ale produselor

Tue, Jan 3, 2012

Comunicate

Un produs sigur este orice produs care, în condiţii normale sau rezonabil previzibile de utilizare, inclusiv de durată şi, de punere în funcţiune, de instalare şi de necesităţi de întreţinere, nu prezintă nici un risc sau numai riscuri minime compatibile cu utilizarea produsului şi considerate ca acceptabile şi corespunzătoare unui nivel ridicat de protecţie a sănătăţii şi securităţii consumatorilor.

Cand vorbim de produse sigure luam în considerare, mai ales:


1. caracteristicile produsului, (compoziţia, ambalarea, condiţiile de asamblare şi, de montaj şi de întreţinere);
2. efectul asupra altor produse, (dacă utilizarea lui împreună cu alte produse poate fi rezonabil previzibilă);
3. prezentarea produsului, etichetarea sa, orice avertizări şi instrucţiuni pentru utilizarea şi distrugerea lui, precum şi orice altă indicaţie sau informaţie referitoare la produs;
4. categoriile de consumatori expuse riscului în cazul utilizării produsului, în particular copiii şi persoanele în vârstă.


Produsele vizate sunt toate acelea care, inclusiv în contextul furnizării unui serviciu, sunt destinate consumatorilor sau care pot, în condiţii previzibile în mod rezonabil, să fie folosite de consumatori chiar dacă nu le sunt destinate şi furnizate sau puse la dispoziţie, în cursul unei activități comerciale (indiferent dacă sunt noi, folosite sau recondiţionate).


Ce trebuie urmarit pentru o cat mai buna securitate a produselor:
•    Marcajul de Conformitate CE
•    Clasificarea, ambalarea şi etichetarea substanţelor periculoase
•    Etichetarea
•    Inscripţionarea termenului de valabilitate
•    Biodegradabilitatea şi etichetarea detergenţilor