A A
RSS


Cursul de instruire privind serviciile financiare cu amănuntul

Thu, Jun 16, 2011

Comunicate

europeni.Organizaţia BEUC (the European Consumers´ Organisation), are 44 membri – organizaţii independente naţionale de consumatori din 31 de ţări europene (UE, SEE şi ţările candidate).

TRACE (Training for consumer empowerment), organizeaza anual cursuri de initiere si specializare in domeniul protectiei consumatorilor.

In cadrul cursului Retail Financial Servicesa participat o membra a Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania. Cursul a fost rulat în limba engleză. Pe langa partea teoreticaoferita de cursurile TRACE a fost oportunitate de a întâlni colegi din întreaga Europă.Au participat reprezentanti din 15ţări diferite din cadrul asociatiilor pentru consumatori.