A A
RSS


Comisia de Dialog Social din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Fri, Oct 26, 2012

Comunicate

 In data de 25 octombrie 2012, reprezentantii Asociatiei Nationale pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania au participat la lucrarile Comisiei de Dialog Social, la sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

In cadrul discutiilor s-au dezbatut acte normative initiate si avizate in luna octombrie 2012, dupa cum urmeaza:

1. Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind cerinţele pentru înscrierea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul producerii şi comercializării produselor alimentare în Registrul Industriilor Alimentare şi condiţiile de respectare a procesului tehnologic, a compoziţiei şi calităţii produselor alimentare prelucrate şi/sau procesate, destinate comercializării pe piaţă.

2. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea ajutorului de stat care se acordă producătorilor de cartofi  afectaţi de organismele de carantină dăunătoare culturii  cartofului pentru recolta 2011 si suma totală alocată acestui ajutor de stat.

3. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi 91/414/CEE ale Consiliului.

4. Proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor care conţin substanţe active notificate şi pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active autorizate în Uniunea Europeană, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

5. Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind prorogarea termenelor prevăzute la art.IV alineatele (1) şi (2) din  Ordonanţa Guvernului nr. 7/2009 pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerţului cu seminţe de consum, precum şi pentru modificarea unor acte normative.

6. Proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului privind interzicerea achiziţionării metalelor feroase şi neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea de irigaţii şi de desecări.

 

7. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii  Guvernului nr.796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate.

8. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii  Guvernului nr. 834/2010 privind funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie “Prof. Dr. G. K. Constantinescu”.

9. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2012-2013.

 

10. Proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.11/2012 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură.

11. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013.

12. Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia şi pentru modificarea altor acte normative.

Comisia de dialog social s-a derulat cu participarea membrilor: Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania, Cartel ALFA, Blocul Naţional Sindical – B.N.S., Confederaţia Sindicatelor Democratice din România – C.S.D.R., Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN, Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România – FRĂŢIA, Confederaţia Patronală CONCORDIA, Uniunea Generală a Industriaşilor din România U.G.I.R.‑1903, Confederaţia Naţională a Patronatului Român – C.N.P.R., Confederaţia Patronală din Industria României – CONPIROM, Uniunea Naţională a Patronatelor cu Capital Privat din România  – U.N.P.C.P.R., Patronatul Român – P.R., Uniunea Naţională a Patronatului Român – U.N.P.R., Uniunea Generală a Industriaşilor din România – U.G.I.R., Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private, Mici şi Mijlocii din România –  C.N.I.P.M.M.R., Asociaţia Română a Antreprenorilor de Construcţii – ARACO, Confederaţia Patronală a Industriei Serviciilor şi Comerţului din România  –  C.P.I.S.C.R., Consiliul Naţional al Patronatului Român – Co.N.P.R , Patronatul Naţional Român – P.N.R

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania – A.N.P.C.P.P.S.Romania – o9atitudine ! – InfoCons, unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor.