A A
RSS


Comisia de Dialog Social din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale

Thu, Mar 28, 2013

Comunicate

Astazi, 28 martie 2013, reprezentantii Asociatiei Nationale pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania au participat la lucrarile Comisiei de Dialog Social, la sediul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

In cadrul discutiilor s-au dezbatut acte normative initiate si avizate in luna martie 2013, dupa cum urmeaza:

1. Proiect de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/ 2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare.

2. Proiect de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală şi a Legii nr. 122/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi dezvoltare rurală.

3. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea normelor metodologice privind aplicarea unei scheme temporare de ajutor de stat în agricultură.

4. Proiect de Ordin nr. 113 din 15.03.2013 pentru aprobarea cantităţilor de motorină aferente trimestrului IV – 2012, ce beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare.

5. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură.

6. Proiect de Ordin nr. 89 din 13.03.2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 82/2013  privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură.

7. Proiect de Ordin pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor şi aprobarea Procedurilor privind omologarea, comerţul paralel şi de aprobare a celei de a doua denumiri comerciale pentru un produs de protecţie a plantelor omologat pe teritoriul României.

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania – A.N.P.C.P.P.S.Romania – o9atitudine ! – InfoCons, unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor.