In data de 29 martie 2010 reprezentantii Asociatiei Nationale pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania (A.N.P.C.P.P.S.Romania) au participat la masa rotundă“Bune practici în combaterea excluziunii sociale şi a sărăciei”, organizată de Departamentul pentru Afaceri Europene al Guvernului României, în colaborare cu ONG-ul „România Asociatia” din Belgia care a avut loc, la Centrul Infoeuropa.

Au fost prezenţi reprezentanţi ai ONG-urilor, reprzentanţi ai mediului privat şi ai administraţiei publice.Pe agenda reuniunii s-a aflat: prezentarea de către ONG-uri a activităţii şi misiunii lor; oferirea unor exemple de “bune practici” în privinţa unui proiect propriu care s-a derulat sau este în curs de desfăşurare; work-shop axat pe exemplele de bune practici; implicarea activă în lupta împotriva sărăciei şi excluziunii sociale; creşterea responsabilităţii la problemele sociale ale celor marginalizaţi şi găsirea de soluţii practice pentru rezolvarea acestora.

Printre ONG-urile participante la discuţii s-au numărat: Crucea Roşie, SamuSocial România, Atelier fără Frontiere, Asociaţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului, Fundaţia Scheherazade, Asociaţia Pavel, Fundaţia Parada. Din partea mediului privat a participat domnul Valentin IONESCU – director general al companiei Unic Management Consulting SRL.

By o9admin