Ajutoare de stat: Comisia adopta noi norme privind sprijinul public pentru protectia mediului si energie

InfoCons-Protectia-Consumatorilor-Protectia-ConsumatoruluiComisia Europeană a adoptat noi norme privind sprijinul public pentru proiecte în domeniul protecției mediului și energiei . Orientările vor sprijini statele membre în atingerea obiectivelor lor climatice 2020 , în timp ce abordarea distorsiunilor pieței care pot rezulta din subvenții acordate de surse de energie regenerabile . În acest sens , liniile directoare promova o mișcare treptată a sprijinului de piață pentru energia regenerabilă . Ele oferă , de asemenea, criterii cu privire la modul în care statele membre pot scuti companiile mari consumatoare de energie , care sunt deosebit de expuse concurenței internaționale la tarifele percepute pentru sprijinirea energiilor regenerabile . În plus , liniile directoare include noi prevederi privind ajutorul pentru infrastructura energetică și generarea de capacitatea de a consolida piața internă a energiei și de a garanta securitatea aprovizionării ( a se vedea , de asemenea, MEMO/14/276 ) .

Vicepreședintele Comisiei responsabil de politica în domeniul concurenței , Joaquín Almunia , a declarat: ” Este timpul pentru energiile regenerabile pentru a intra pe piața Noile orientări oferă un cadru pentru elaborarea măsurilor mai eficiente de sprijin public, care reflectă condițiile de piață , într-un mod gradual și pragmatic Europa ar trebui . . îndeplinească obiectivele privind energia și schimbările climatice ambițioase la costul cel mai puțin posibil pentru contribuabili și fără denaturări nejustificate ale concurenței pe piața unică . Acest lucru va contribui la a face de energie mai accesibile pentru cetățenii și companiile europene . “

Creșterea remarcabilă a energiei din surse regenerabile în ultimii ani , în parte induse de sprijin public , a ajutat să facă progrese cu privire la obiectivele de mediu , dar a provocat , de asemenea, denaturări grave ale pieței și creșterea costurilor pentru consumatori . Comisia a reflectat acest lucru în noile linii directoare , care va fi valabil de la 1 iulie 2014 până la sfârșitul anului 2020 .

Principalele caracteristici ale orientărilor includ :

Introducerea treptată a mecanismelor de piață : unele tehnologii regenerabile de energie au ajuns la un stadiu de maturitate care solicită integrarea lor pe piața . Pentru a crește eficiența costurilor și distorsiuni limită , noile orientări prevăd introducerea treptată a proceselor de licitație competitive pentru alocarea de sprijin public , oferind în același timp flexibilitate statelor membre pentru a ține seama de circumstanțele naționale . O fază-pilot , în 2015 și 2016 le va permite să testeze procedurile de licitație competitive într- o mică parte din nou capacitatea lor de energie electrică . Liniile directoare prevăd , de asemenea, înlocuirea treptată a tarifelor feed-in de feed-in prime , care expun surselor regenerabile de energie la semnalele pieței . Instalații mici vor beneficia de un regim special și pot fi sprijinite cu tarifele feed-in sau forme echivalente de sprijin. Mai mult , normele nu afectează sistemele deja existente care au fost aprobate în conformitate cu normele în vigoare .

Promovarea competitivității industriei europene : Comisioanele percepute pentru finanțarea de sprijin energie regenerabilă alcătuiesc o proporție tot mai mare din factura de energie pentru industrie . Acest lucru constituie o povară foarte mare pentru unele companii mari consumatoare de energie , în special cele expuse unei concurențe internaționale puternice . Prin urmare, liniile directoare permit reducerea sarcinii pentru un număr limitat de sectoare mari consumatoare de energie definite pentru întreaga UE . Statele membre vor fi , de asemenea, permisiunea de a reduce povara asupra extrem de companii mari consumatoare de energie din alte sectoare .

Sprijinirea infrastructurii energetice transfrontaliere a în continuare a pieței unice europene a energiei : Aceste noi orientari includ criterii pentru sprijinirea infrastructurii energetice , concentrându-se pe proiecte care îmbunătățesc fluxurile energetice transfrontaliere și promovarea infrastructurii în regiunile mai puțin dezvoltate ale Europei .

O altă caracteristică nouă este de a permite ajutor pentru a asigura generarea adecvata de energie electrică , atunci când există un risc real de insuficienta capacitate de generare a energiei electrice . Acest lucru va permite statelor membre să introducă așa – numitele ” mecanisme de capacitate ” , de exemplu, pentru a încuraja producătorii să construiască noi capacități de producție sau de a le împiedica să se închidă instalațiile existente sau pentru a recompensa consumatorii pentru a reduce consumul de energie electrică în orele de vârf .

În același timp, Comisia va simplifica , de asemenea, procedurile pentru punerea în aplicare a unor măsuri de ajutor în domeniul protecției mediului și energiei . Se prevede că mai multe categorii de măsuri de ajutor de mediu și de energie vor fi incluse în viitoarea revizuire a Regulamentului general de exceptare ( a se vedea IP/13/1281 ) . Acest lucru va face mai ușor și mai rapid pentru autoritățile publice de a pune în aplicare astfel de măsuri , deoarece acestea nu au nevoie să obțină aprobarea prealabilă de către Comisie . Exemple de astfel de măsuri include anumite forme de ajutor pentru promovarea surselor de energie regenerabile sau de termoficare , pentru a curăța site-uri contaminate sau îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor .

Liniile directoare sunt disponibile aici : http://ec.europa.eu/competition/sectors/energy/legislation_en.html

2008 Liniile directoare privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului (a se vedea MEMO/08/31 ) a inclus criterii de evaluare pentru măsurile de ajutor de stat , în 12 domenii diferite , cum ar fi îmbunătățirea performanțelor de mediu în afara sau în absența unor standarde obligatorii ale UE , sprijinirea activităților de gestionare a deșeurilor , de economisire a energiei sau reabilitarea siturilor contaminate .

Pe parcursul celor șase ani de aplicare a acestora , o mare parte a cheltuielilor a evaluat în temeiul Liniilor directoare din 2008 a servit pentru promovarea energiei din surse regenerabile de energie . Din ce în ce în ultimii ani , ajutorul de stat a fost , de asemenea, acordat pentru măsuri de energie care au căzut în afara domeniului de aplicare a liniilor directoare , cum ar fi infrastructura energetică sau securitatea aprovizionării , pentru care liniile directoare nu includ criterii de compatibilitate . În lipsa unor criterii specifice , un astfel de ajutor a fost examinat de către Comisie în temeiul dispozițiilor mai generale privind ajutoarele de stat prevăzute la articolul 107 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ( TFUE ) .

Sursa: www.europa.eu

IA ATITUDINE – 021 9615