A A
RSS


Agenda Digitală: Comisia acționează în sprijinul inovării bazate pe utilizarea în comun a spectrului de frecvențe în tehnologiile pe suport radio

Mon, Sep 3, 2012

Comunicate

Comisia Europeană a anunțat astăzi planuri de soluționare a creșterii exponențiale a traficului de date în rețelele mobile și pe suport radio prin autorizarea utilizării în comun a spectrului radio de către tehnologiile pe suport radio, inclusiv de bandă largă.

Cu ajutorul noilor tehnologii este posibilă utilizarea în comun a spectrului radio de către mai mulți utilizatori – cum ar fi furnizorii de internet – sau utilizarea în alte scopuri a spectrului disponibil, de exemplu, între frecvențele TV. Reglementarea națională în domeniul spectrului radio deseori nu reflectă noile posibilități tehnice, expunând utilizatorii rețelelor mobile și de bandă largă la riscul de deteriorare a calității serviciului odată cu creșterea cererii și împiedicând crearea unei piețe unice pentru investițiile în aceste piețe de comunicații.

O abordare europeană coordonată a utilizării în comun a spectrului va permite creșterea capacității rețelelor mobile, ieftinirea serviciilor de bandă largă pe suport radio și crearea unor noi piețe, precum cea a drepturilor secundare tranzacționabile la alocarea anumitor frecvențe.

Neelie Kroes, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil cu Agenda digitală pentru Europa, a declarat: „Spectrul radio înseamnă oxigen pentru economie și este utilizat de toate persoanele și toate întreprinderile. Dacă îl epuizăm, rețelele mobile și de bandă largă nu vor mai funcționa. Așa ceva este inacceptabil, trebuie să maximizăm această resursă limitată reutilizând-o și creând o piață unică pentru ea. Avem nevoie de o piață unică a spectrului radio pentru a recâștiga poziția de lider industrial mondial în domeniul serviciilor mobile și de date și pentru a atrage mai multe investiții în cercetare și dezvoltare.”
Ca primă măsură a noului Program privind Politica în domeniul spectrului radio al UE (IP/12/141) Comisia solicită astăzi:

1) autorităților de reglementare să sprijine inovarea în domeniul tehnologiilor pe suport radio, prin monitorizarea și posibila extindere a benzilor armonizate ale pieței interne pentru care nu sunt necesare licențe (așa-numitele „benzi scutite de licență”) prin măsuri adecvate în temeiul Deciziei privind spectrul de frecvențe radio (Decizia nr. 676/2002/CE);

2) promovarea abordărilor coerente la nivelul UE în materie de reglementare a drepturilor de utilizare în comun a spectrului radio, care oferă stimulente și securitate juridică tuturor utilizatorilor (actuali și noi) ce pot beneficia în comun de valoroase resurse de spectru.

 

Context

Spectrul radio este o resursă extrem de valoroasă, dar care devine din ce în ce mai limitată. Acesta este utilizat din ce în ce mai frecvent de o gamă largă de aplicații din diverse sectoare și este o condiție prealabilă pentru furnizarea serviciilor de bandă largă pe suport radio. Ca urmare a creșterii exponențiale a cererii – stimulată, de exemplu, de dispozitivele mobile, de punctele de acces Wi-Fi, dar și de rețelele electrice inteligente și de automatizarea industrială – Europa este nevoită să folosească această resursă finită mai eficient decât în trecut.

Surse din sector estimează că traficul mondial de date în rețelele mobile va crește cu 26 % pe an până în 2015. Până atunci, vor putea fi conectate la internet peste 7 miliarde de telefoane, tablete și alte dispozitive mobile.

Alte inovații pe suport radio care utilizează spectrul includ senzorii și telecomenzile care acționează sisteme inteligente (de exemplu, sting lumina atunci când nu mai e nimeni în locuință sau reglează sistemele de climatizare în funcție de temperatură). În Europa, numai în banda armonizată de 863-870 MHz, scutită de licență, sunt vândute în fiecare an cel puțin 40 de milioane de astfel de dispozitive pe suport radio.

Cu toate acestea, cererea în creștere pentru conexiuni fără fir se apropie de limitele spectrului radio disponibil. Nu mai există spectru neutilizat, iar costul realocării unor frecvențe pentru noi utilizări este ridicat, în special dacă utilizatorii actuali trebuie deconectați.

Datorită progreselor tehnologice, accesul comun la spectru disponibilizează resurse suplimentare fără a compromite drepturile de utilizare a frecvențelor ale titularului actual al licenței. De exemplu, multe tehnologii noi pe suport radio sunt concepute pentru utilizarea în comun a benzilor pentru care nu sunt necesare licențe (benzi scutite de licență). Altele disponibilizează resurse suplimentare de spectru, de exemplu, furnizând servicii de bandă largă pe suport radio în intervalele dintre frecvențele de televiziune (așa-numitele „spații albe”).

Pentru ca beneficiile unor astfel de abordări ale utilizării în comun a spectrului să fie maxime, trebuie eliminate barierele în domeniul reglementării și trebuie luate măsuri de stimulare la nivelul UE. În special, noile dispoziții de reglementare trebuie să garanteze diverșilor utilizatori, inclusiv titularilor actuali, drepturi de utilizare în comun a unei anumite benzi de frecvență și nivele de protecție împotriva interferențelor.

Implementarea în curs a inventarului utilizărilor spectrului în conformitate cu Programul privind Politica în domenul spectrului radio va oferi informații relevante cu privire la utilizarea benzilor de frecvență și va facilita astfel identificarea posibilităților de utilizare avantajoasă în comun (beneficial sharing opportunities – BSO) în cadrul pieței unice, atât pentru spectrul supus licențelor, cât și pentru cel scutit de licențe. Odată stabilite, posibilitățile de utilizare avantajoasă în comun pot fi, de asemenea, înregistrate în inventar ca referință pentru alte zone geografice sau pentru utilizări similare în alte benzi de frecvență.

Comisia urmărește să obțină sprijinul Parlamentului European și al Consiliului pentru crearea acestui cadru de reglementare mai avansat în Europa.

 

A.N.P.C.P.P.S.Romania – o9atitudine ! – InfoCons, unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.

 

Sursa: Comisia Europeana

Bruxelles, 3 septembrie 2012