A A
RSS


Adunarea Generala a Asociatiei de Standardizare din Romania (ASRO)

Thu, Apr 18, 2013

Comunicate

Astazi, 18 aprilie 2013, domnul Presedinte al A.N.P.C.P.P.S. Romania-InfoCons, Sorin Mierlea, a participat la Adunarea Generala a  Asociatiei de Standardizare din Romania (ASRO).

In cadrul intrunirii, au fost prezentate urmatoarele documente: Raportul Presedintelui ASRO, Raportul de activitate al ASRO pe anul 2012, Raportul administratorilor pe baza bilantului exercitiului financiar pentru anul 2012 si Raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2012.

De asemenea, au fost supuse aprobarii si votate in unanimitate, urmatoarele:

–          Programulde Standardizare Nationala pentru anul 2013;

–          Programul de investitii pe anul 2013 si Strategia de marketing a ASRO pentru anul 2013;

–          Programul de masuri pentru anul 2013;

–          Hotararile Consiliului Director ASRO din perioada aprilie 2012-aprilie 2013;

–          Valoarea cotizatiei si a taxei de inregistrare pentru membrii ASRO pentru anul 2014; acestea au ramas neschimbate.

A.N.P.C.P.P.S. Romania – InfoCons este membra cu drepturi depline in ASRO, incepand cu anul 2012.

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Programelor si Strategiilor din Romania – A.N.P.C.P.P.S.Romania – o9atitudine ! – InfoCons, unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor.