Astăzi, 31 ianuarie 2013, reprezentanţii A.N.P.C.P.P.S. Romania-InfoCons au participat la şedinţa Comisiei de dialog social de pe lângă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în cadrul căreia au fost dezbătute proiectele de acte normative, inițiate şi avizate, în luna ianuarie, de conducerea Ministerului.

În cadrul Comisiei s-a dezbătut proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de calcul şi de colectare, precum şi termenele de plată aferente tarifului de îmbunătăţiri funciare. La discuţii au luat parte reprezentanţi ai Asociaţiei  Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România – A.N.P.C.P.P.S.România, ai Direcţiei coordonare şi monitorizare comisii de dialog social din Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, ai  confederaţiilor naţionale sindicale, membri ai Comisiei, ai confederaţiilor naţionale patronale, membri ai Comisiei, dar şi ai M.A.D.R., membri ai Comisiei.

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România – A.N.P.C.P.P.S.România – o9atitudine! – InfoCons, unica organizaţie din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociaţie de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apară drepturile consumatorilor.

By o9admin