Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România -A.N.P.C.P.P.S. România – o9atitudine ! – InfoCons, unica organizaţie din România cu drepturi depline în Consumers International,  membră fondatoare a Federaţiei Asociaţiilor de Consumatori, pune la   dispoziţia consumatorilor din România, cele mai recente informaţii existente la  nivel european, prin intermediul comunicatelor de presă date de către Comisia Europeană.

 

Potrivit raportului anual al Comisiei privind „Protejarea intereselor financiare ale UE”, cazurile de fraudă care afectează bugetul UE au scăzut cu 35 % în 2011. În cadrul politicii de coeziune, în comparație cu 2010, s-au înregistrat cu 41 % mai puține cazuri de suspiciune de fraudă, iar în domeniul agriculturii numărul cazurilor de fraudă raportate a scăzut cu 66 %. Această scădere a ratei fraudelor constatată în 2011 se datorează atât unor măsuri mai ferme și unor controale mai stricte aplicate la nivelul finanțării UE, cât și unei serii de aspecte tehnice. Încheierea unei perioade de programare în cadrul politicii de coeziune și o metodă mai omogenă de raportare în cadrul noului sistem de control pentru agricultură au contribuit, de asemenea, la reducerea, față de anul 2010, a cazurilor de fraudă raportate. În total, 295 de milioane de euro din fondurile UE au fost afectate de fraudă, respectiv 0,2 % din buget, sumă care trebuie recuperată în conformitate cu normele UE. În raportul său, Comisia subliniază necesitatea reducerii în continuare a cazurilor de fraudă care afectează bugetul UE și formulează o serie de recomandări adresate statelor membre, care ar putea contribui la realizarea acestui obiectiv.

Algirdas Šemeta, comisarul pentru impozitare și uniune vamală, audit și antifraudă, a declarat: „Diminuarea numărului de fraude care afectează bugetul UE arată că eforturile noastre hotărâte de a soluționa această problemă încep să dea roade. Însă lupta nu s-a încheiat încă.Comisia își menține politica de toleranță zero în materie de fraudă, pentru ca nici măcar un singur cent din banii contribuabililor să nu intre în buzunarele autorilor fraudelor. Comisia va continua să ia toate măsurile necesare pentru a proteja bugetul UE, statele membre trebuind, la rândul lor, să depună eforturi mai susținute în acest sens.”

Recuperarea fondurilor UE care au făcut obiectul unor nereguli și al unor fraude s-a îmbunătățit, Comisia solicitând anul trecut restituirea a circa 2 miliarde EUR sub formă de corecții financiare și recuperări. Statele membre au realizat, de asemenea, unele progrese în ceea ce privește recuperările de la beneficiarii finali, în special în domeniul asistenței pentru preaderare. În raportul său, Comisia îndeamnă statele membre care prezintă în continuare rate scăzute de recuperare să aducă îmbunătățirile necesare și să pună sechestru pe activele beneficiarilor care nu rambursează sumele afectate de nereguli și fraude. Recenta propunere a Comisiei privind protejarea intereselor financiare ale UE prin măsuri de drept penal (IP/12/767) ar putea contribui în mod considerabil la recuperarea fondurilor, precum și la descurajarea persoanelor care comit fraude.

În 2011, Comisia a prezentat peste douăsprezece propuneri legislative sau noi inițiative care vizau îmbunătățirea luptei împotriva fraudelor care afectează fondurile UE (a se vedea MEMO/12/577).

 

Context

În conformitate cu articolul 325 din tratat, Comisia întocmește Raportul anual privind protejarea intereselor financiare ale UE pentru a prezenta măsurile adoptate în vederea combaterii fraudelor care afectează fondurile UE. Prin detaliile pe care le conține cu privire la rata cazurilor de fraudă suspectate sau confirmate, raportate de statele membre pentru întregul buget al UE (și anume atât la nivelul veniturilor, cât și al cheltuielilor), raportul contribuie, de asemenea, la determinarea domeniilor care sunt cel mai mult expuse riscurilor, permițând astfel orientarea acțiunilor care trebuie întreprinse atât la nivelul UE, cât și la nivel național.

În afara datelor privind cazurile de fraudă și neregulile raportate, sumele recuperate și nivelurile de raportare din statele membre, Comisia selectează, de asemenea, în fiecare an, un domeniu în vederea efectuării unei analize aprofundate. Anul acesta, raportul se concentrează asupra politicii de coeziune. Se constată îmbunătățiri la nivelul sistemelor de control financiar și de gestionare a riscurilor, de exemplu în ceea ce privește dispozițiile legale și orientările, procedurile administrative și cooperarea dintre autoritățile naționale în acest domeniu. Cu toate acestea, statele membre trebuie să îmbunătățească metodele de monitorizare a rezultatelor anchetelor administrative și penale, inclusiv recuperarea fondurilor de coeziune de la beneficiarul final.

Sursa: Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 19 iulie 2012

By o9admin