A A
RSS


23-24 martie – conferinta proiect COBALT

Tue, Mar 24, 2015

Comunicate

In zilele de 23 si 24 martie a avut loc la Bruxelles conferinta “Managementul durabil al materiilor prime din Europa – Promovarea dialogului intre părțile interesate pentru a livra pe viitor” in cadrul proiectului COBALT.

Aceasta este conferința de închidere a proiectului COBALT, un proiect desfasurat pe o perioada de 2 ani, finanțat prin cel de-al 7-lea program-cadru pentru cercetare al Comisiei Europene. COBALT își propune să încurajeze crearea de rețele și schimbul de experienta pentru elaborarea politicilor si intre afaceri și industrie, societatea civilă, mediul academic, precum și furnizarea de studii geologice pentru a promova gestionarea durabilă a materiilor prime în Europa. 

Astfel, proiectul va contribui la crearea unui cadru favorabil pentru punerea în aplicare a parteneriatului european pentru inovare privind materiile prime.

Proiect COBALTProiect_COBALTSorin MierleaGrup de lucru COBALT 1Grup de lucru COBALT 2Grup de lucru COBALT 3Grup de lucru COBALT 4Grup de lucru COBALT 5Grup de lucru COBALT