Programul Pentru Protecţia Consumatorilor de Produse şi Servicii de Asigurări – Campania Naţională “E Timpul să spunem Stop!”

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România, având certificatul de înscriere în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor nr. 22/2003, cont bancar RO68 RZBR 0000 0600 0708 8608 deschis la Raiffeisen Bank SMB, Cod de Identificare Fiscală 15535584, cu Secretariatul General în Bucureşti, Str. C.A. Rosetti, nr. 10, et. 3, ap. 6 Sector 1, cod poştal 010283, România, ţel./fax: 031-402.26.32, e-mail: office@anpcppsr.ro, www.protecţia-consumatorilor.ro, este o organizaţie neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor.

Ne face plăcere să vă informăm că A.N.P.C.P.P.S. România, împreună cu Federaţia Asociaţiilor pentru Apărarea Drepturilor Legitime ale Consumatorilor iniţiază în 2006 – 2007 o Campanie Naţională de Promovare a Drepturilor Legitime ale Consumatorilor: “E timpul să spunem STOP!” în cadrul Programului pentru protecţia consumatorilor de produse şi servicii de asigurări.

Programul îşi propune informarea consumatorilor cu privire la drepturile legitime de care aceştia beneficiază, pentru a contracara expansiunea flagelului dării şi primirii de foloase necuvenite, ce are implicaţii directe asupra întregului proces socio-economic din România. În acest sens am gândit o strategie de conştientizare a consumatorilor referitor la drepturile legitime de care beneficiază. Implicarea celor două instituţii asigură succesul proiectului: Federaţia Asociaţiilor pentru Apărarea Drepturilor Legitime ale Consumatorilor, ca for tutelar al protecţiei consumatorilor în România şi un partener strategic, ambele reprezentând organizaţii cu credibilitate care vor implica resurse în activitatea de informare şi conştientizare a cetăţenilor referitor la drepturile lor în calitate de consumatori.

Unul dintre mecanismele de reducere a flagelului corupţiei prin darea şi primirea de foloase necuvenite, este în urma unei cercetări efectuate de către A.N.P.C.P.P.S. România şi creşterea numărului de persoane ce deţin poliţe de asigurare ce pot acoperi cheltuieli de spitalizare, cheltuieli în domeniul anumitor defecte sau reparaţii tip auto, casnice etc., fapt ce duce la servicii de calitate mai bună, ce sunt achitate în virtutea poliţei de asigurare, consumatorul nemaifiind obligat la modalităţi alternative de sensibilizare a personalului din domeniul sănătăţii, învăţământului etc.

Etapele strategice ale programului “E timpul să spunem STOP!” sunt următoarele:

a) stabilirea parteneriatului strategic cu Federaţia Asociaţiilor pentru Apărarea Drepturilor Legitime ale Consumatorilor, instituţie ce a fost de acord cu obiectivele proiectului şi cu modalitatea de implementare şi a fost semnat acord de parteneriat pentru demararea proiectului) proiectarea posterului “E timpul să spunem STOP!” şi a pliantului “Drepturile consumatorilor”, principalele materiale de informare şi conştientizare generală

b) realizarea pliantelor şi a posterelor necesare pentru derularea proiectului

c) demararea campaniilor de informare şi conştientizare, prin afişarea posterelor în unităţile spitaliceşti, cabinete, policlinici, unităţi de învăţământ, marile centre comerciale din ţară, în secţiile de poliţie precum şi la scările blocurilor (aceasta prin implicarea poliţiştilor de proximitate care au deja relaţii cu asociaţiile de locatari, asigurând astfel accesul la informaţie al beneficiarilor finali ai proiectului – cetăţenii consumatori)

d) realizarea unei instruiri a “multiplicatorilor de informatie” referitor la drepturile consumatorilor

e) identificarea necesităţilor de informare a consumatorilor

f) realizarea de materiale informative adaptate necesităţilor de informare identificate

g) tipărirea şi distribuirea Cărţii „Protectia consumatorilor şi concurenţa pe piaţă din perspectiva societăţii civile” care abordează şi problema protecţiei consumatorilor de produse şi servicii de asigurări, din perspectiva implicării asociaţiilor de consumatori în apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestora