A A
RSS


Programul Naţional pentru Protecţia Consumatorilor de Produse Farmaceutice

Thu, Jan 15, 2009

Campanii

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Produselor şi Serviciilor din România este o organizaţie neguvernamentală, reprezentativă, ce apără drepturile consumatorilor şi promovează produsele şi serviciile din România, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct şi indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice.

Obiectivele Strategiei privind protecţia consumatorilor 2006 – 2008, a A.N.P.C.P.P.S.R.. au fost stabilite în concordanţă cu învăţămintele experienţei internaţionale, cu modelul legislativ şi instituţional din Uniunea Europeană, în domeniu, respectiv cu procesele critice care se manifestă, azi , în România, şi anume:

a) protecţia consumatorilor constă în apărarea drepturilor fundamentale ale acestora: protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii; asigurarea satisfacerii nevoilor şi trebuinţelor vitale; mediu sănătos; protecţia intereselor economice; acces la o piaţă cu o gamă variată de produse şi servicii de calitate; informare; educare; asociere;

b) protecţia consumatorilor se realizează prin îmbinarea autoprotecţiei individuale şi asociative, considerată calea principală de protecţie, fiind cea mai sigură, mai eficace şi mai puţin costisitoare, cu protecţia directă şi indirectă realizată de instituţiile statului;

c) nivelul de informare şi educare al consumatorilor din România este scăzut, ca urmare a cultivării timp de peste 60 de ani a mentalităţii de asistaţi, iar procesul de structurare asociativă a acestora este blocat, deoarece, pe de o parte, conştiinţa civică nu a renăscut, iar, pe de altă parte, organele administraţiei centrale şi locale nu sprijină suficient structurile societăţii civile.

Menţionăm că elaborarea Strategiei menţionate mai sus a avut în vedere şi Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finanţarea acţiunilor Comunităţii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004 – 2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004, ratificat prin Legea nr. 105/03.05.2005.

Drept consecinţă a celor de mai sus, considerăm că una din principalele căi pentru creşterea capacităţii de autoprotecţie individuală şi asociativă este informarea, consilierea şi educarea consumatorilor, cu referire la întreaga problematică legată de consumul lor de produse şi servicii destinat satisfacerii evantaiului larg de nevoi şi trebuinţe, precum şi cu privire la instituţiile administrative, respectiv ale societăţii civile, care acţionează în domeniul protecţiei consumatorilor.

În sensul celor de mai sus, protecţia consumatorilor de produse şi servicii farmaceutice reprezintă o problemă de interes general, pentru că asimilarea şi aplicarea legislaţiei europene, în plan sectorial, presupune adaptarea rapidă a instituţiilor, a agenţilor economici, a consumatorilor, precum şi a structurilor asociative.

Deoarece pentru A.N.P.C.P.P.S.R. problema privind produsele şi serviciile farmaceutice reprezintă un obiectiv important, desfăşurăm activităţi precum:
· monitorizarea activităţii legislative specifice şi a organelor adminitrative cu atribuţii în domeniu;
· documentare privind legislaţia din Uniunea Europeană şi, respectiv, modalităţi concrete de aplicare a acesteia;
· iniţierea de soluţii legislative pentru protejarea drepturilor şi intereselor consumatorilor;
· elaborarea de proiecte pentru perfecţionarea cadrului instituţional;
· activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor;
· primirea şi rezolvarea de sesizări şi reclamaţii;
· dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu organele administrative şi cu structuri ale societăţii civile;
· elaborarea de studii, cercetări, conform unui program editorial destinat consumatorilor, în colaborare cu institutele de cercetări ale Academiei Române.

De asemenea, în perioada 2003 – 2006, am elaborat lucrări ştiinţifice referitoare la informarea corectă asupra produselor şi serviciilor farmaceutice, care au fost cuprinse în două volume, şi anume:
· „Protectia consumatorilor şi concurenţa pe piaţă”
· „Drepturile fundamentale ale consumatorilor”

În prezent este pregătită pentru editare lucrarea „Protecţia consumatorilor şi concurenţa pe piaţă din perspectiva societăţii civile” care abordează şi problema produselor şi serviciilor farmaceutice din perspectiva implicării asociaţiilor de consumatori în apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestora.

Cuvinte cheie: ,