Colegiul pentru Protecţia Consumatorilor

Un program de cursuri si training-uri destinat furnizorilor de produse si servicii

Necesitatea proiectului

Dezvoltarea pietei din Romania, tendinta evidenta a consumatorilor de a nu se mai multumi cu simple produse, ci cu produse inglobate unor servicii corecte de marketing, de comunicare, de prezentare si desfacere, alinierea legislatiei romane la legislatia de profil nu doar europeana, ci si americana au condus la o atitudine constanta a furnizorilor de produse si servicii ce se manifesta prin atentie fata de consumator, tactici de fidelizare a consumatorilor, tehnici de transformare a consumatorilor in promotori.
Toate aceste realitati si tendinte au in centrul atentiei Consumatorul, dar acest consumator este beneficiarul unei legislatii care il protejaza si care, pina in prezent, era privita de furnizori ca exclusiv punitiva si restrictiva la adresa lor.
Colegiul ANPC PPSR isi propune sa schimbe aceasta perspectiva in ochii furnizorilor de produse si servicii si sa le ofere, prin cursuri, seminare si training-uri un unghi de vedere diferit, in care legislatia privind drepturile consumatorului si protejarea acestor drepturi sa devina pentru ei o componenta a programelor de “customer satisfaction”, de marketing, de mercantizare sau de comunicare.

Beneficiarii proiectului

De acest proiect, de cursurile, trainingurile si seminariile sale pot beneficia angajatii si asociatii oricarei institutii si intreprinderi, privata sau de stat, companie romanesca, internationala sau multinationala care desfasoara activitati ce implica un contact direct cu publicul consumator.
Intre modulele de invatamint, orice societate isi va gasi zona de interes, angajatii ei avind de optat intre doua nivele de instruire:
Formare cu caracter explicativ : vizeaza module de cursuri urmate de training-uri de abilitati si aplicatii de lucru in echipa pentru personal cu specializari superioare si functii de conducere si are ca finalitate dezvoltarea abilitatii acestora de a utiliza Protectia Consumatorului in politicile de customer satisfaction, mercantizare, marketing si vinzari sau comunicare si PR ale intreprinderii
Formare cu caracter implicativ : vizeaza cursuri directe si la distanta in scopul formarii in cadrul companiilor a unor inspectori privind Drepturile Consumatorului sin domeniu / industria in care acesta activeaza, in scopul unui autocontrol superior al intreprinderii in acest domeniu si al evitarii incalcarii legislatiei privind Drepturile Consumatorilor.

Traineri si lectori

ANPCPPSR a alocat acestui proiect o importanta resursa umana interna (membri ai asociatiei cu experienta si expertiza atit in Protectia Consumatorilor, cit si in tehnici de predare si instruire), cit si externa (traineri si lectori din domenii conexe Protectiei Consumatorilor, dar cu multa experienta in domeniul formarii profesionale si al formarii de formatori).
Pentru construirea programelor de cursuri si traininguri, ANPC PPSR a beneficiat de consultanta a numeroase Asociatii similare din tarile occidentale, in special din acele tari care au acordat o atentie sporita atit Protectiei Consumatorilor, cit si implicatiilor acestora in politicile de companie.
Un alt avantaj al programului este acela ca, fiecare dintre trainerii si lectorii nostri au avut acces in pregatirea materialelor la zecile de mii de sesizari si plingeri primite de Asociatie de la consumatori. Astfel, exemplele, cazuistica si problemele ce apar in procesul de formare sint reale, sint specifice fiecarui domeniu de activitate, au grade de gravitate diferite si au avut, in epoca lor, solutionari diferite.

Formare cu caracter explicativ

·Customer satisfaction I

· numai un consumator informat stie si apreciaza ca Dvs ii respectati drepturile

· criterii si sisteme de evaluare a customer satisfaction

· criterii si sisteme de autoevaluare in politicile de customer satisfaction

· inventivitate si conservatorism in politicile de customer satisfaction

· avantajele legislatiei de protectie a consumatorului pentru politicile de customer satisfaction

· cazuistica, exercitii si simulari de grup

Modul cu durata de 3 zile; numar de formatori 2; Numar maxim de cursanti per modul 12

Pret per cursant : 400 euro

Se acorda diploma de absolvire a cursului

Formare cu caracter explicativ

·Customer satisfaction II

· politici de comunicare si dreptul de a fi corect informat al consumatorilor

· implicatii ale comunicarii in politica de customer satisfaction in afara spatiului de contact intre consumator si intreprindere

· implicatii ale comunicarii in politica de customer satisfaction in interiorul spatiului de contact intre consumator si intreprindere

·avantajele legislatiei de protectie a consumatorului in comunicarea de companie, din perspectiva politicilor de customer satisfaction

· cazuistica, exercitii si simulari de grup

Modul cu durata de 3 zile; numar de formatori 2; Numar maxim de cursanti per modul 12

Pret per cursant : 400 euro

Se acorda diploma de absolvire a cursului

Formare cu caracter explicativ

·Customer satisfaction III

· legislatia privind protectia consumatorului si gradul de respectare uzual al acesteia, respectiv gradul de respectare specific

· avantajele de comunicare institutionala gratuita (PR & Publicity) ce provind din respectarea uzuala

· avantajele de comunicare in mercantizare ce provin din respectarea uzuala

·Includerea in politica de customer satisfaction a respectarii specifice etapizate; comunicarea interna si externa prin PR a asumarii legislatiei

· cazuistica, exercitii si simulari de grup

Modul cu durata de 3 zile; numar de formatori 2; Numar maxim de cursanti per modul 12
Pret per cursant : 400 euro
Se acorda diploma de absolvire a cursului