Obiective

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România- A.N.P.C.P.P.S. România, în calitate de organizaţie gazdă, a lansat în luna martie Centrul de Informare Europe Direct Braşov. Proiectul este cofinanţat de către Comisia Europeană, Directoratul General pentru Comunicare, prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi face parte din Reţeaua Europeană de Centre de Informare Europe Direct.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea nivelului de comunicare, facilitarea unei interacţiuni directe între cetăţeni şi Comisia Europeană prin informarea activă şi directă atât a populaţiei cu privire la activitatea şi dezideratele organismelor europene şi prin promovarea şi susţinerea conceptului de cetăţenie europeană activă, cât şi a instituţiilor europene, cu privire la modalitatea în care sunt percepute acţiunile şi activităţile lor de către cetăţeni.

Obiective specifice:

Creşterea gradului de informare şi educare a cetăţenilor cu privire la politicile Uniunii Europene în perioada 2009-2012. Creşterea gradului de cunoaştere a legislaţiei la nivel european a cetăţenilor din regiunea Braşovului şi promovarea la nivel local a conceptului de cetăţenie europeană activă.
Organizarea de evenimente în unităţile de învăţământ pentru promovarea în rândul tinerilor a unei mentalităţi europene active şi pentru promovarea priorităţilor de comunicare ale Comisiei în perioada 2009-2012.
Organizarea de evenimente centrate pe nevoile de cunoaştere ale comunităţii locale cu privire la Uniunea Europeană.
În incinta Centrului Europe Direct Braşov, cetăţenii vor putea consulta materiale despre Uniunea Europeană, vor putea solicita informaţii şi consultanţă pe diverse teme europene şi vor avea acces gratuit la Internet pentru a consulta site-uri specifice.

Activitatea Centrului

Vizitând Centrul Europe Direct Braşov, puteţi beneficia de:

Consultanţă şi asistentă în obţinerea de informaţii specifice domeniului de activitate, respectiv informare europeană (legislaţie, politici, programe etc.)
Posibilitatea de consultare a materialelor şi resurselor oferite de Centru, în format tipărit şi electronic
Acces gratuit la internet pentru obţinerea de informaţii în domenii de activitate ale Uniunii Europene (legislaţia UE, politici şi programe, instituţii europene, cetăţenia europeană, oportunităţi de finanţare etc.)

By o9admin