A.N.P.C.P.P.S. România – Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România împreună cu Inspectoratul General al Poliţiei Române au iniţiat o Campanie Naţională de Promovare a Drepturilor Legitime ale Consumatorilor: “Un om prevenit face cât doi” în unităţi comerciale tip hipermarket-uri, prin puncte de informare ale Centrelor de Consultanţă şi Informare a Consumatorilor – A.N.P.C.P.P.S. România, în spiritul recomandărilor Comisiei Uniunii Europene ca aceste centre de informare să fie în zonele cu aflux maxim al consumatorilor.

Programul îşi propune informarea consumatorilor cu privire la drepturile legitime de care aceştia beneficiază, pentru a contracara expansiunea produselor de calitate îndoielnică pe piaţa românească. În acast sens am gândit o strategie de conştientizare a consumatorilor referitor la drepturile legitime de care beneficiază.

Etapele strategice ale programului “UN OM PREVENIT FACE CÂT DOI”:

a)stabilirea parteneriatului strategic cu Inspectoratul General al Poliţiei Române – instituţia a fost de acord cu obiectivele proiectului şi cu modalitatea de implementare, şi a fost semnat un acord de parteneriat pentru demararea proiectului

b)proiectarea posterului “UN OM PREVENIT FACE CÂT DOI” şi a pliantului “Drepturile consumatorilor”, principalele materiale de informare şi conştientizare generală

c)realizarea pliantelor şi a posterelor necesare pentru derularea proiectului

d)demararea campaniilor de informare şi conştientizare, prin afişarea posterelor în marile centre comerciale din ţară, în secţiile de poliţie precum şi la scările blocurilor (aceasta prin implicarea poliţiştilor de proximitate care au deja relaţii cu asociaţiile de locatari, asigurând astfel acces la beneficiarii finali ai proiectului – cetăţenii consumatori)

e) realizarea unei instruiri a “multiplicatorilor de informaţie” referitor la drepturile consumatorilor

f) identificarea necesităţilor de informare a consumatorilor

g) realizarea de materiale de informare adaptate necesităţilor de informare identificate

h) stabilirea de parteneriate cu unităţi comerciale tip hipermarket-uri

i) proiectarea design-ului centrelor de informare şi consultanţă

j) realizarea mobilierului pentru centrele de consultanţă şi informare din hipermarket-uri

k) identificarea, angajarea şi pregairea personalului de deservire a centrelor de consultanţă şi informare din hipermarket-uri

Decizia nr. 4704/28.03.2007 a Consiliului Naţional al Audiovizualului prin care a fost aprobată difuzarea în regim de campanie socială, pe posturile de televiziune şi de radio naţionale şi locale, a clipului şi spotului Campaniei “1=2” – “Un om prevenit face cât doi!”  –> Click aici

Decizia nr. 632/18.01.2008 a Consiliului Naţional al Audiovizualului prin care a fost aprobată prelungirea difuzării în regim de campanie socială, pe posturile de televiziune şi de radio naţionale şi locale, a clipului şi spotului Campaniei Naţionale “Un om prevenit face cât doi” – “1=2”–> Click aici

Clipuri video:

1=2 (6 secunde – fara sunet – format .wmv)

1=2 (9 secunde – format .wmv)

1=2 (19 secunde – format .wmv)

By o9admin