Protecţia consumatorilor, care înseamnă promovarea şi apărarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor, se realizează prin autoprotecţie individuală şi asociativă, şi, respectiv, de către instituţiile statului, prin protecţie directă  a activităţilor de reglementare, supraveghere şi control şi protecţie indirectă  prin informarea şi educarea consumatorilor şi sprijinirea asociaţiilor de consumatori.

În România capacitatea de autoprotecţie este scăzută pe de o parte din cauza nivelului redus de informare şi educare a consumatorilor şi, pe de altă parte, a blocării procesului de structurare asociativă a acestora şi incapacităţii asociaţiilor existente de a desfăşura programe şi campanii eficiente.

Dintre factorii care frânează devenirea autoprotecţiei drept calea principală de protecţie, fiind cea mai sigură, mai eficientă şi mai puţin costisitoare pentru stat, enumerăm :

–  pierderea spiritului şi comportamentului civic, prin inocularea mentalităţii de asistat în perioada dictaturii comuniste, cu efecte ca : dezinteres şi pasivitate faţă de problemele comunităţii ; neîncredere în reuşita iniţiativelor de acţiune civică ; disponibilitate foarte scăzută pentru prestarea de activităţi voluntare în folosul cetăţenilor ; lipsa liderilor de opinie la nivelul comunităţilor locale ; dificultatea de atragere a consumatorilor ca membri ai asociaţiilor ;

–  atitudinea, în general, potrivnica faţă de structurile societăţii civile, specifică funcţionarilor publici, multiplicată la noi de mentalitatea autocrată a unora dintre cei numiţi sau aleşi să conducă instituţiile administraţiei publice centrale şi locale ;

–  lipsa de pricepere în organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi acţiunilor asociaţiilor de consumatori şi, în primul rând, în elaborarea de proiecte viabile, ca premisă pentru identificarea şi atragerea de resurse logistice, materiale, financiare şi umane.

Având în vedere cele de mai sus, A.N.P.C.P.P.S.R., sub egida Federaţiei Asociaţiilor pentru Apărarea Drepturilor Legitime ale Consumatorilor, desfăşoară Campania Naţională “O 9 ATITUDINE”, care vizează:

  • agenţii economici, în sensul conştientizării de către reprezentanţii lor a:

–  obligaţiilor privind respectarea drepturilor şi intereselor consumatorilor;

–  responsabilităţii pe care o au în a sesiza organele în drept privind cazurile de nerespectare a legislaţiei,cu risc ridicat pentru viaţă, sănătatea şi securitatea consumatorilor;

–  necesităţii de a contribui la ridicarea nivelului de informare şi educare a consumatorilor, ca factor de promovare a concurenţei loiale; (ex: prin alocarea către asociaţii de consumatori a 3% din cifra de afaceri, drept sponsorizare, conform legislaţiei în vigoare);

–  rolului benefic al dezvoltării relaţiilor de parteneriat dintre organizaţiile patronale, profesionale şi organizaţiile de consumatori, pentru rezolvarea problemelor lor, inclusiv a litigiilor dintre agenţii economici şi consumatori;

  • instituţiile statului şi a reprezentaţiilor lor, pentru:

–  promovarea intereselor consumatorilor în toate politicile lor;

–  rezolvarea rapidă a cazurilor de încălcare a drepturilor consumatorilor;

–  dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu organizaţiile de consumatori şi sprijinirea acestora în activităţile pe care le desfăşoară

  • consumatorii, pentru:

–  cunoaşterea drepturilor pe care le au în calitatea de consumatori;

–  a nu renunţa la apărarea drepturilor atunci când le-au fost încălcate, solicitând agenţiilor economici repararea prejudiciilor, după caz, conform legislaţiei în vigoare şi/ sau făcând reclamaţii la organele cu atribuţii, respectiv, la asociaţiile de consumatori;

–  a proteja alţi consumatori, sesizând orice neregulă constatată pe piaţă, cu privire la oferta de produse şi servicii;

–  a deveni membri ai unei asociaţii sau să-şi constituie o asemenea organizaţie care le apără mai eficient drepturile şi interesele;

–  a aloca 2 % din impozitul pe venitul anual, unei asociaţii de consumatori, conform legislaţiei în vigoare, contribuind astfel la întărirea capacităţii acestora de a-i apăra.

O 9 ATITUDINE înseamnă asumarea de către agenţii economici, instituţiile statului şi consumatori a celor prezentate mai sus şi devenirea lor ca practici şi deprinderi comportamentale .

O 9 ATITUDINE se va manifesta atunci când majoritatea cetăţenilor, vor conştientiza calitatea lor de consumatori şi vor acţiona, în raport de statutul lor profesional şi social, pentru apărarea drepturilor şi intereselor corespunzătoare acesteia.

Campania Naţională “O 9 Atitudine!” se desfăşoară în perioada 15 martie 2007 – 15 martie 2013 prin lansarea unui clip video sub egida acestei campanii, a unui spot radio, tipărirea şi diseminarea informaţiilor prin afişe şi pliante, organizarea de evenimente la nivel naţional în cele 8 Euroregiuni. Pliantele şi afişele sunt diseminate în instituţiile de stat la nivel central şi local, unităţi de învăţământ universitar, preuniversitar şi preşcolar, cu ajutorul Confederaţiilor Sindicale în marile întreprinderi, în marile centre comerciale (Ex.: magazinul Unirea Shopping Center din Bucureşti unde organizaţia noastră deţine un Centru de informare) şi în Centrele de Informare şi Consultanţă ale organizaţiei (peste 350 de locaţii la nivel naţional), cu ocazia evenimentelor, seminariilor şi simpozioanelor organizate de A.N.P.C.P.P.S. România.

Materiale de educare şi informare a consumatorilor de pe teritoriul României în diverse domenii:

Materiale de educare şi informare a consumatorilor privind pensiile private

– Afişe

afis-pensii-private-11afis-pensii-private-21afis-pensii-private-31afis-pensii-private-41

– Card de pensii private

card-pensii-private-fata1card-pensii-private-verso1

– Pliant

pliant-pensii-private_interior1pliant-pensii-private_exterior1

– Plicuri

plic-pensii-private-41plic-pensii-private-11plic-pensii-private-21plic-pensii-private-31

plic-pensii-private-51plic-pensii-private-61

Servicii medicale – Drepturile pacientilor

pliant-drepturile-pacientilor-fata
Pliant Drepturile Pacienţilor - Faţă
pliant-drepturile-pacientilor-verso
Pliant Drepturile Pacienţilor - Verso

Afisul 1afis-a2-drepturile-pacientilor-21

card-drepturile-pacientilor-fatacard-drepturile-pacientilor-verso

Asigurarea locuinţei

afis-a2_v1afis-a2_v2afis-a2_v3card-asigurarea-locuintei

pliant-a4-asigura-locuinta-exteriorpliant-a4-asigura-locuinta-interior

Publicitatea înşelătoare

– Campania 1

afis-publicitate-inselatoarecard-publicitatea-inselatoarepliant-publicitate-inselatoare_exterior-c1pliant-publicitate-inselatoare_interior-c1

– Campania 2

pliant-publicitatea-inselatoare_interior-c2pliant-publicitatea-inselatoare_exterior-c2

Drepturile fundamentale ale consumatorilor

drepturile_fundamentale_afis_1drepturile_fundamentale_afis_2drepturile_fundamentale_afis_3drepturile_fundamentale_pliant_fatadrepturile_fundamentale_pliant_verso

Protecţia consumatorilor în Uniunea Europeană

protectia_consumatorilor_ue_fataprotectia_consumatorilor_ue_verso

Protecţia consumatorilor în Uniunea Europeană – 10 Principii fundamentale

– Campania 1

a4-10-principii-fundamentale_exteriora4-10-principii-fundamentale_interior

– Campania 2

10_principii_fata_campania_210_principii_verso_campania_2

– Campania 3

10_principii_fata_campania_310_principii_verso_campania_3

Protecţia consumatorilor în Uniunea Europeană – Etichetare / Informare – Drepturile legitime ale consumatorilor

– Campania 1 – “Informare – Etichetare”

etichetare_informare_fata_campania_1etichetare_informare_verso_campania_1

– Campania 2 – “Etichetare – Informare – Drepturile legitime ale consumatorilor”

etichetare_informare_fata_campania_2etichetare_informare_verso_campania_2

– Campania 3 – “Cum se citeşte o etichetă?”

cum-se-citeste-o-eticheta_extcum-se-citeste-o-eticheta_int

– Campania 4 – “Etichetare – Informare – Drepturile legitime ale consumatorilor, termeni, definiții, simboluri” (construcții, grădinărit)

pliant-a4-constructii_gradinarit_exteriorpliant-a4-constructii_gradinarit_interior

Campania “Alege sănătos”

afis-a2_alege-sanatos_v1afis-a2_alege-sanatos_v2afis-a2_alege-sanatos_v3afis-a2_alege-sanatos_v4

magnet-frigider-cu-bloc-notessemn-de-carte_v1semn-de-carte_v2semn-de-carte_v3semn-de-carte_v4semn-de-carte_v5

“Trăieşte sănătos”

pliant-a4-traieste-sanatos_mananca-sanatos_exterior1pliant-a4-traieste-sanatos_mananca-sanatos_interior1pliant-a4-traieste-sanatos_obezitatea_interior1pliant-a4-traieste-sanatos_obezitatea_exterior1

“Doza zilnică recomandată”

pliant-a4_dzr-alege-sanatos_si-tu-poti_exteriorpliant-a4_dzr-alege-sanatos_si-tu-poti_interior

“Termeni, simboluri, produse alimentare”

pliant-a5-termeni-definitii-fatapliant-a5-termeni-definitii-versopliant-a4_termeni_definitii_exteriorpliant-a4_termeni_definitii_interiorpliant-a4-simboluri_termeni_produse-alimentare_exteriorpliant-a4-simboluri_termeni_produse-alimentare_interiorpliant-a4-simboluri-termeni-definitii-1_produse-alimentare_exteriorpliant-a4-simboluri-termeni-definitii-1_produse-alimentare_interior

Supliment “InfoCons” – educare si informare in domeniul produselor alimentare

Supliment produse alimentare

Termeni, simboluri textile

pliant-a4-simboluri-textile_exteriorpliant-a4-simboluri_textile_interior

Termeni, simboluri produse electrice-electronice

pliant-a4-simboluri-electrice_electronice_exteriorpliant-a4-simboluri-electrice_electronice_interior

Drepturile consumatorilor de gaze naturale

gaze_naturale_fatagaze_naturale_verso
Drepturile consumatorului de energie

energie_fataenergie_verso

Contracte – ai grija ce semnezi!

afis_contracteai-grija-ce-semnezi_exteriorai-grija-ce-semnezi_interiorcard-fata_contracte_ai-grija-ce-semnezicard-verso_contracte_ai-grija-ce-semnezi

Contrafaceri – “Feriţi-vă de ţepe!”

pliant-a4-contrafaceri_exterior-v1pliant-a4-contrafaceri_interior-v1pliant-a4-contrafaceri_exterior-v2pliant-a4-contrafaceri_interior-v2contrafaceri_feriti_va-de-tepe_v1contrafaceri_feriti_va-de-tepe_v2contrafaceri_feriti_va-de-tepe_v3contrafaceri_feriti_va-de-tepe_v4card-contrafaceri_v1card-contrafaceri_v2card-contrafaceri_v3card-contrafaceri_v4

Drepturile consumatorilor de produse şi servicii financiar bancare – Leasing

servicii-financiar-bancare-leasing_exteriorservicii-financiar-bancare-leasing_interior

Drepturile consumatorilor de produse şi servicii financiar bancare – Credit

servicii-financiar-bancare-credite_exteriorservicii-financiar-bancare-credite_interior

Drepturile consumatorilor de produse şi servicii financiar bancare – Carduri

servicii-financiar-bancare-carduri_exteriorservicii-financiar-bancare-carduri_interior

Drepturile consumatorilor de produse şi servicii financiar bancare – Comerţul electronic (E-commerce)

Campania 1

comertul-electronic_exterior-c1comertul-electronic_interior-c1

Campania 2

comertul-electronic_exterior-c2comertul-electronic_interior-c2

Drepturile consumatorilor de produse şi servicii financiar bancare – Vânzarea la distanţă

vanzarea-la-distanta_exteriorvanzarea-la-distanta_interior

Drepturile consumatorilor de produse farmaceutice

produse_farmaceutice_fataproduse_farmaceutice_verso

Protecţia mediului – Închide. Stinge. Reciclează

a4-educarea-si-informarea-privind-consumul-durabil_exteriora4-educarea-si-informarea-privind-consumul-durabil_interior

pliant-colectare-selectiva-deseuri-exteriorpliant-colectare-selectiva-deseuri-interior

pliant-mediu-auto-fatapliant-mediu-auto-verso

pliant-mediu-preia-controlul-fatapliant-mediu-preia-controlul-versoafis-economisiti-apa

afis-economisiti-energia

sticker_nu_risipiti_apasticker_economisiti_energia

Campania 3

mouse-pad

Pliante

pliant-a4-sofeaza-eco-2008_exteriorpliant-a4-sofeaza-eco-2008_interiorpliant-a5-sofeaza-eco-2008_exteriorpliant-a5-sofeaza-eco-2008_interior

Sepci

sapca-cu-sigla-anpcppsrsapca-cu-sigla-anticontrafacerisapca-cu-sigla-economiseste-energiasapca-cu-sigla-infoconssapca-cu-sigla-marca-increderiisapca-cu-sigla-nu-risipi-apasapca-cu-sigla-o9atitudinesapca-cu-sigla-pro-q

Afişe

afis-a2-inchide-stinge-recicleaza_v1afis-a2-inchide-stinge-recicleaza_v2afis-a2-inchide-stinge-recicleaza_v3afis-a2-inchide-stinge-recicleaza_v4afis-a2-inchide-stinge-recicleaza_v5

Supliment protecţia mediului pentru cititori/consumatori

Supliment caiet didactic şi material interactiv pentru profesori şi elevi. Participaţi activ la campania ”PROTECŢIA MEDIULUI”.

Importanţa liberei concurenţe pentru consumatori – Rolul Consiliului Concurenţei în protecţia, menţinerea şi promovarea concurenţei

pliant-a4-consiliul-concurentei_exteriorpliant-a4-consiliul-concurentei_interior

Decizia nr. 4707/28.03.2007 a Consiliului Naţional al Audiovizualului prin care a fost aprobată difuzarea în regim de campanie socială, pe posturile de televiziune şi de radio naţionale şi locale, a clipului şi spotului Campaniei “O 9 Atitudine!”

decizia_4707_28_03_2007

Decizia nr. 4707/28.03.2007 a Consiliului Naţional al Audiovizualului prin care a fost aprobată difuzarea în regim de campanie socială, pe posturile de televiziune şi de radio naţionale şi locale, a clipului şi spotului Campaniei “O 9 Atitudine!”

decizia_631_18_01_2008

Raport privind difuzarea de către televiziuni a clipurilor campaniilor sociale desfăşurate de A.N.P.C.P.P.S. România.

Spoturi video

O 9 ATITUDINE (8 sec – format wmv)
O 9 ATITUDINE (17 sec – format wmv)
O 9 ATITUDINE (6 sec, fara sunet – format wmv)
15 MARTIE (6 sec – format wmv)
15 MARTIE (21 sec – format wmv)

Spoturi audio

SPOT RADIO O 9 ATITUDINE (17 sec – format wav)
SPOT RADIO 15 MARTIE (15 sec – format wav)
SPOT RADIO 15 MARTIE (22 sec – format wav)

sectia8-11mar2008-002img_56322img_56262

img_50602img_50702img_50712img_50632img_50552

imag-002imag-006f3f2dscf1535dscf1530dscf1516dsc_1349dsc_1345dsc_0231dsc_0226dsc_0006

bvnew_img_5440bvnew_img_5438bvnew_img_5423bvnew_img_5425bvnew_img_5420bvnew_img_5431

15bimg_101315bimg_097615bimg_0975

By o9admin