A A
RSS


Campania Naţională de Educare şi Informare “Agenda Europa – E alegerea ta!” – 2007 – 2008

Tue, Jun 16, 2009

Campanii

Fundaţia Generation Europe – Bruxelles (www.generation-europe.org; www.generation-europe.ro), în parteneriat cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România, derulează în România proiectul „Agenda Europa – E alegerea ta!”, proiect finanţat de Direcţia Generală de Sănătate şi Protecţia Consumatorului şi Direcţia Generală de Mediu din cadrul Comisiei Europene.

Proiectul Agenda Europa „E alegerea ta” este rezultatul eforturilor conjugate la nivel european, pentru ca tinerii să beneficieze de o educaţie fundamentală în domeniile sănătăţii, consumului şi protecţiei mediului. Proiectul este implementat în toate ţările membre ale Uniunii Europene şi are ca scop principal informarea şi pregătirea elevilor de liceu (15-18 ani) în ceea ce priveşte  Drepturile consumatorului – Protecţia mediului – Energie – Consum raţional – Cetăţenia activă –  valorile Uniunii Europene.

Proiectul se derulează în perioada  2006 –  2009 şi cuprinde elaborarea, editarea şi distribuirea: Agendei Europa „E alegerea ta!”; Ghidul profesorului; CD-ROM cu Training-ul profesorului.

Agenda Europa „E alegerea ta”  este o agendă practică, pentru completarea educaţiei şcolare, prin informarea corectă şi obiectivă a elevilor, cu scopul de a-i învăţa să-şi formeze şi să exprime opinii cu privire la probleme de interes public: cetăţenia activă, mediul înconjurător, sănătatea populaţiei, probleme de consum etc. Ea acoperă domenii precum Uniunea Europeană, drepturile consumatorilor, administrarea fondurilor proprii, reclamele, siguranţa utilizării Internet-ului, protecţia mediului, consumul raţional, etc.

Agenda susţine formarea capacităţii de a lua decizii întemeiate, ajutându-i pe tineri să aleagă în cunoştinţă de cauză, neinfluenţaţi şi pe deplin responsabili.

Ea contribuie la formarea unor cetăţeni activi şi la educaţia pentru dezvoltare durabilă, prin informarea tinerilor cu privire la efectele acţiunilor lor, în plan social, economic sau în raport cu mediul, dezvoltindu-le, tot odată,  competenţe de identificare şi de analiză a formelor de influenţare sau de manipulare prin media.

Agenda este şi un excelent instrument de informare şi de management al timpului – o metodă pentru organizarea şi proiectarea timpului de învăţare pe tot parcursul anului şcolar.

Ghidul profesorului este conceput ca un suport didactic în sprijinul profesorilor care vor coordona proiectul „Agenda Europa” la nivelul fiecărei clase de elevi.

De ce se elaborează aceste agende?  Consumul raţional este o problemă din ce în ce mai complexă. Multe subiecte, de la siguranţa produselor la economisirea apei şi a energiei, la reducerea materialelor reziduale, ne afectează pe toţi. Multe dintre aceste probleme trec dincolo de graniţele naţionale. Iată de ce Comisia Europeană ne-a cerut să realizăm această agendă, pentru a-i ajuta pe tinerii europeni să-şi înţeleagă drepturile şi responsabilităţile.

Agenda Europa „E alegerea ta!” este distribuită în şcoli, în toate cele 27 de ţări ale Uniunii Europene. Prima versiune românească a Agendei Europa a fost distribuită, anul trecut, unui număr de 125 000 de elevi, din 600 de şcoli. Anul acesta, dorim ca un număr de 140.000 de exemplare să fie distribuite elevilor din clasa a XI-a, din România.

Cuvinte cheie: , , ,